Wanneer worden de bevolkingsonderzoeken naar kanker weer opgestart?

De bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker) werden wegens het coronavirus half maart stopgezet. Wanneer worden ze weer opgestart?

De bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker) werden half maart stopgezet.

Sinds maandag 11 mei werden de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker weer opgestart, en werden er weer uitnodigingsbrieven verstuurd. Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kunnen deelnemers dus sindsdien weer een uitstrijkje inplannen bij hun huisarts of gynaecoloog.
Omdat er voor het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker de komende maanden meer uitnodigingen zullen verstuurd worden dan gewoonlijk, is het mogelijk dat deelnemers iets langer moeten wachten op hun resultaat. Er wordt echter gestreefd om het resultaat binnen de 14 kalenderdagen te bezorgen.

De heropstart van het bevolkingsonderzoek borstkanker verloopt sinds half juni gefaseerd. De vrouwen die een afspraak hadden tussen 16 maart en 28 juni werden met voorrang ingepland. Zij kregen hiervoor een nieuwe uitnodigingsbrief met een nieuwe afspraak. Aangezien de beschikbaarheid van afspraken erg kan verschillen door de diverse maatregelen die genomen werden om veilig te werken, kan de uitrol echter niet overal even snel gaan.

Lees de meest recente info:

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op het gratis nummer 0800 60 160 of via mail op info@bevolkingsonderzoek.be.