Wanneer krijg ik als kankerpatiënt mijn vaccinatie tegen het coronavirus?

De overheid in België heeft ervoor gekozen om de meest kwetsbare en meest blootgestelde personen eerst te vaccineren.

Bent u ouder dan 65 jaar, dan krijgt u sowieso prioriteit. Voor mensen jonger dan 65 werden er vier prioriteitsgroepen bepaald. 

Mensen tussen de 45-65 jaar met recente immunosuppressieve behandelingen tegen kanker (d.i. behandelingen die ervoor kunnen zorgen dat het afweersysteem tijdelijk verzwakt) zijn daarin prioriteit nr. 1. Ook mensen tussen 18 en 44 jaar met een hematologische kanker (bloedkanker) of een verstoorde immuniteit (bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde medicatie) behoren tot prioriteitsniveau 1.

Wat betekent dat voor u?

Bent u boven de 65 jaar?

 • U krijgt sowieso voorrang. U werd uitgenodigd in maart-april.

Bent u tussen 45 en 64 jaar?

 • Hebt u recent een kankerbehandeling gehad die uw immuniteit onderdrukt? Dan behoort u tot prioriteitsniveau 1. U werd uitgenodigd in april-mei. Hebt u kanker maar krijgt u geen immunosuppressieve behandeling, dan zal uw arts beslissen of u een verhoogd risico loopt en tot prioriteitsgroep 1 of 2 behoort.
 • Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u al behandeld, onder controle of in remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig (vijf jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 2 (zoals de mensen zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u tussen 18 en 44 jaar?

 • Hebt u een hematologische kanker (bloedkanker)? Dan behoort u tot prioriteitsniveau 1. U werd uitgenodigd in april-mei. 
 • Is uw immuniteit sterk onderdrukt door bepaalde medicatie, waaronder bepaalde chemotherapie en immunotherapie/doelgerichte therapieën zoals everolimus (merknaam Afinitor), Ipilimumab (Yervoy), Rituximab (MabThera)? U behoort tot prioriteitsgroep 1. Er is een lijst beschikbaar over welke medicatie het precies gaat (zie p. 42-45 in dit document van de Hoge Gezondheidsraad).
  Er wordt bij deze patiënten aangeraden om voor de start van de behandeling te vaccineren. Als dat niet kan, staat in de lijst per geneesmiddel aangegeven hoe lang men na behandeling moet wachten om te vaccineren. Bij deze groep van patiënten (en alleen bij deze groep) beveelt men aan om eventueel te overwegen om ook de naaste contacten van de patiënt te vaccineren.
 • Hebt u een andere kanker (geen bloedkanker)? U behoort tot prioriteitsgroep 3.
 • Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u reeds behandeld, onder controle, of remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig (vijf jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 4 (zoals de rest van de mensen zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u jonger dan 18 jaar?

 • Jongeren van 16 en 17 jaar kunnen zich laten vaccineren tegen COVID-19.  
 • Jongeren van 12 tot en met 15 jaar met onderliggende ziektes kunnen ook een vaccinatie tegen COVID-19 krijgen. Het gaat om tieners die kampen met bepaalde aandoeningen, zoals leukemie, een verstoord immuunsysteem, of die een transplantatie ondergingen. Alleen een dokter (huisarts of pediater) kan bepalen of een jongere in aanmerking komt voor een vaccin, op basis van zijn of haar medisch dossier. Deze tieners zullen het Pfizer-vaccin krijgen.
 • Er is nog geen beslissing genomen over de vaccinatie van de andere 12- tot 15-jarigen.

Vaccin gemist?

Wie een uitnodiging kreeg voor het vaccin maar daar niet op in ging, kan zich nu opnieuw zelf aanbieden. Misschien hebt u het vaccin gemist omdat u bijvoorbeeld in het ziekenhuis lag of omdat uw arts zei dat het voor uw kankerbehandeling beter was om u op dat moment niet te laten vaccineren. Dan kunt u zich nu laten vaccineren. Schrijf u (opnieuw) in als reserve op QVAX of bel uw vaccinatiecentrum. U krijgt ook opnieuw een uitnodiging per post, nadat alle 16+’ers in uw regio een eerste keer zijn uitgenodigd.

Prioriteitsniveaus voor mensen jonger dan 65

De Belgische overheid legde vast welke groepen van mensen onder de 65 jaar voorrang krijgen bij de COVID-19-vaccinatie. 

 • Prioriteitsniveau 1: 
  - 45- tot 64-jarigen met bepaalde comorbiditeiten.
  - 18- tot 64-jarigen met bepaalde specifieke ziektes. 
  Vaccinatie april-mei 2021.
 • Prioriteitsniveau 2: groep van de 45- tot 64-jarigen zonder comorbiditeit. 
  Vaccinatie april-mei 2021.
 • Prioriteitsniveau 3: groep van 18- tot 44-jarigen met een of meerdere comorbiditeiten.
  Vaccinatie juni-juli 2021.
 • Prioriteitsniveau 4: de rest van de bevolking.
  Vaccinatie juni-juli 2021.

Bekijk alle andere informatie over vaccinatie op de website van de overheid.