Wanneer krijg ik als kankerpatiënt mijn vaccinatie tegen het coronavirus?

De overheid heeft ervoor gekozen om de meest kwetsbare en meest blootgestelde personen eerst te vaccineren.

Bent u ouder dan 65 jaar, dan krijgt u sowieso prioriteit. Voor mensen jonger dan 65 werden er vier prioriteitsgroepen bepaald. 

Mensen tussen de 45-65 jaar met recente immunosuppressieve behandelingen tegen kanker (d.i. behandelingen die ervoor kunnen zorgen dat het afweersysteem tijdelijk verzwakt) zijn daarin prioriteit nr. 1. Ook mensen tussen 18 en 44 jaar met een hematologische kanker (bloedkanker) of een verstoorde immuniteit (bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde medicatie) behoren tot prioriteitsniveau 1. Zij kunnen worden gevaccineerd vanaf april-mei. Wanneer de andere prioritaire groepen het vaccin aangeboden zullen krijgen, is nog niet bekend.

Wat betekent dat voor u?

Bent u boven de 65 jaar?

 • U krijgt sowieso voorrang. U zal het vaccin aangeboden krijgen vanaf maart 2021.

Bent u tussen 45 en 64 jaar?

 • Hebt u recent een kankerbehandeling gehad die uw immuniteit onderdrukt? Dan behoort u tot prioriteitsniveau 1. U zal het vaccin aangeboden krijgen vanaf april-mei 2021. Hebt u kanker maar krijgt u geen immunosuppressieve behandeling, dan zal uw arts beslissen of u een verhoogd risico loopt en tot prioriteitsgroep 1 of 2 behoort.
 • Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u al behandeld, onder controle of in remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig (vijf jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 2 (zoals de mensen zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u tussen 18 en 44 jaar?

 • Hebt u een hematologische kanker (bloedkanker)? Dan behoort u tot prioriteitsniveau 1. U zal het vaccin aangeboden krijgen vanaf april-mei 2021.
 • Is uw immuniteit sterk onderdrukt door bepaalde medicatie, waaronder bepaalde chemotherapie en immunotherapie/doelgerichte therapieën zoals everolimus (merknaam Afinitor), Ipilimumab (Yervoy), Rituximab (MabThera)? U behoort tot prioriteitsgroep 1. Er is een lijst beschikbaar over welke medicatie het precies gaat (zie p. 42-45 in dit document van de Hoge Gezondheidsraad).
  Er wordt bij deze patiënten aangeraden om voor de start van de behandeling te vaccineren. Als dat niet kan, staat in de lijst per geneesmiddel aangegeven hoe lang men na behandeling moet wachten om te vaccineren. Bij deze groep van patiënten (en alleen bij deze groep) beveelt men aan om eventueel te overwegen om ook de naaste contacten van de patiënt te vaccineren.
 • Hebt u een andere kanker (geen bloedkanker)? U behoort tot prioriteitsgroep 3.
 • Hebt u in het verleden kanker gehad, bent u reeds behandeld, onder controle, of remissie en hebt u geen behandeling of follow-up meer nodig (vijf jaar na de diagnose)? U behoort tot prioriteitsgroep 4 (zoals de rest van de mensen zonder onderliggende aandoeningen).

Bent u jonger dan 18 jaar?

 • Op dit moment mogen kinderen in België onder de 18 jaar niet gevaccineerd worden tegen COVID-19 wegens een gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.  

Risicopatiënt? Controleer het hier

Bent u risicopatiënt? U kunt op myhealthviewer.be controleren of u op de lijst met risicopatiënten staat die vanaf eind april gevaccineerd worden. Staat u er niet op behoort u wel tot een risicogroep, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Prioriteitsniveaus voor mensen jonger dan 65

Op 5 februari 2021 werden de volgende subgroepen bepaald van mensen onder de 65 jaar die voorrang moeten krijgen bij de COVID-19-vaccinatie. 

 • Prioriteitsniveau 1: 
  - 45- tot 64-jarigen met bepaalde comorbiditeiten.
  - 18- tot 64-jarigen met bepaalde specifieke ziektes. 
  Zij kunnen worden gevaccineerd vanaf april-mei 2021.
 • Prioriteitsniveau 2: groep van de 45- tot 64-jarigen zonder comorbiditeit. 
  Zij kunnen worden gevaccineerd vanaf april-mei 2021.
 • Prioriteitsniveau 3: groep van 18- tot 44-jarigen met een of meerdere comorbiditeiten.
  Er is nog niet bekend vanaf wanneer deze groep kan worden gevaccineerd.
 • Prioriteitsniveau 4: de rest van de bevolking.

Bekijk alle andere informatie over vaccinatie op de website van de overheid.