Waar haal je incontinentiemateriaal?

Ik ben 70 jaar. Ik heb prostaatkanker en werd geopereerd en bestraald. Sinds de behandeling heb ik last van incontinentie. Ik vind dit zeer hinderlijk omdat ik nog veel sociale contacten heb. Waar kan ik goed incontinentiemateriaal vinden? En komt het ziekenfonds of een andere instantie tussen in de aankoopkosten van dat materiaal?

Er zijn hulpmiddelen beschikbaar die u toelaten een vrij normaal leven te leiden. U vindt die in de thuiszorgwinkel van uw ziekenfonds, bij uw apotheek en in sommige warenhuizen (beperkt gamma). De meeste ziekenfondsen betalen een deel van de aankoopkosten terug via de aanvullende verzekering op voorwaarde dat u over een medisch voorschrift beschikt, het materiaal aankoopt in de thuiszorgwinkel, niet in een instelling of in het ziekenhuis verblijft (daar is het materiaal inbegrepen in de ligdagprijs) en voor het materiaal geen recht hebt op een andere tegemoetkoming.
    
In bepaalde gevallen kunt u aanspraak maken op het incontinentieforfait. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van personen in een thuiszorgsituatie. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en wordt uitbetaald door uw ziekenfonds. Voor 2010 bedraagt het 453,24 euro. Om in aanmerking te komen voor het incontinentieforfait, moet voldaan zijn aan de volgende twee voorwaarden:

De laatste twaalf maanden minstens vier maanden recht hebben op het B-of C-forfait voor thuisverpleging en 3 of 4 punten scoren voor incontinentie.
De laatste dag van deze periode niet verblijven in een verzorgingsinstelling waarvoor men een tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering ontvangt.
Het forfait wordt in principe automatisch uitbetaald. De aanvraag gebeurt via de thuisverpleegkundige. Komt die niet aan huis, dan neemt u het best contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds.