Vinden alle consultaties, onderzoeken en behandelingen voor kanker in deze fase van de coronacrisis plaats?

Vinden alle consultaties, onderzoeken en behandelingen voor kanker in deze fase van de coronacrisis plaats?

Om de ziekenhuizen en medische diensten zo veel mogelijk te ontlasten, vroeg de overheid recent opnieuw aan de ziekenhuizen om alle niet-dringende consultaties, testen en medische ingrepen te annuleren. Alle levensnoodzakelijke onderzoeken en therapieën (zoals ook kankerbehandelingen) blijven in de mate van het mogelijke wel doorgaan.

Elk ziekenhuis voorziet de nodige communicatie en neemt zelf contact met op met de patiënten als er iets wijzigt. Hebt u een afspraak, dan gaat die gewoon door. Stel als patiënt zelf geen consultaties, onderzoeken of behandelingen uit. Enkel de behandelende arts kan beoordelen of een behandeling kan worden uitgesteld of niet. Weet dat ziekenhuizen (en ook bijv. huisartsenpraktijken) een veilige zorgomgeving kunnen garanderen en dat er voor u als kankerpatiënt geen drempels mogen zijn voor de toegankelijkheid van de zorg.

Lees ook de vraag over terugbetaling van al gemaakte ambulante kosten bij uitstel van een onderzoek of ingreep.