Vier vragen over vervoer van en naar het ziekenhuis

Biljetten voor het openbaar vervoer, benzine voor de wagen, het parkeerticket van het ziekenhuis … Wanneer u voor radiotherapie, chemotherapie of controleconsultaties vaak naar het ziekenhuis moet, lopen de kosten daarvoor al snel op. Gelukkig bestaan er voor mensen met kanker mogelijkheden voor financiële tussenkomst, maar daar zijn veel vragen over. Daarom zetten we enkele antwoorden over de terugbetaling van ziekenvervoer op een rij.

Is er een tussenkomst voor mijn verplaatsingen voor een kankerbehandeling naar het ziekenhuis?

De verplichte ziekteverzekering betaalt bij kanker niet-dringend ziekenvervoer terug voor ambulante (dus zonder dat u opgenomen bent) radiotherapie, chemotherapie of een consultatie bij de oncoloog of radiotherapeut-oncoloog. Als u voor uw verplaatsing gebruikmaakt van openbaar vervoer, krijgt u uw ticket in tweede klas voor trein, tram, bus en metro helemaal terugbetaald. Als u zelf vervoer regelt met een privéauto is er een tussenkomst van 0,25 euro per kilometer tussen uw woning en het ziekenhuis. Informeer bij uw ziekenfonds of het vanuit de aanvullende verzekering nog meer terugbetaalt.

Wat als ik me niet zelf kan verplaatsen?

Voor sommige mensen is het moeilijk om zich alleen van en naar het ziekenhuis te verplaatsen. Anderen mogen soms niet zelf met de auto rijden na een behandeling. En er is niet altijd iemand in de omgeving om u te brengen. Elk ziekenfonds heeft een vervoerdienst voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De meeste ziekenfondsen werken daarvoor sinds 1 januari 2019 samen met Mutas. Als u een beroep doet op Mutas, betaalt u zelf meestal 8 euro per enkele rit voor zittend vervoer en 16 euro per enkele rit voor liggend vervoer. Als u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaalt zelf u meestal respectievelijk 4 en 8 euro per enkele rit. Opgelet: de bedragen verschillen per ziekenfonds en kunnen ook per verbond verschillen. Vraag aan uw ziekenfonds hoeveel uw persoonlijk aandeel precies bedraagt. Niet-dringend ziekenvervoer aanvragen kan op het centrale Mutas-telefoonnummer 078 15 95 95 (altijd bereikbaar) of bij uw ziekenfonds (als het niet samenwerkt met Mutas). Daarnaast kunt u de vraag stellen bij de sociale dienst van het ziekenhuis, het OCMW van uw gemeente of de Minder Mobielen Centrale. Informeer in elk geval altijd eerst bij uw ziekenfonds wat in uw geval de goedkoopste optie is. We raden u af om op eigen houtje een privétaxidienst in te schakelen omdat dit meestal de duurste oplossing is.

Hoe kan ik een tussenkomst aanvragen?

De terugbetaling van openbaar vervoer of van vervoer dat u zelf regelt met een privéauto, gebeurt niet automatisch. U moet daarvoor een speciaal aanvraagformulier indienen bij uw ziekenfonds. Vraag het aan de sociale dienst van het ziekenhuis waar u behandeld wordt of op het secretariaat van uw behandelend arts. Uw behandelend arts vult op dat formulier de data van de behandelingen en raadplegingen in en ondertekent het. Vervolgens stuurt u de aanvraag samen met de eventuele betalingsbewijzen naar uw ziekenfonds. Bij vervoer door Mutas dient u bij elke rit het formulier ondertekend door uw behandelend arts af te geven aan de chauffeur. Mutas regelt alles rechtstreeks met uw ziekenfonds.

Wat kost de ziekenwagen bij een dringende interventie?

Dringend liggend ziekenvervoer waarbij de ambulance ter plaatse komt na een 112-oproep is niet gratis. Elke dringende interventie kost 61,41 euro (bedrag 2021, jaarlijks geïndexeerd), ongeacht de afgelegde afstand. Dat bedrag is volledig voor uw rekening, er is geen tegemoetkoming van de ziekteverzekering.