Is radiotherapie schadelijk voor mijn omgeving?

De meeste mensen worden uitwendig bestraald: daarbij komt de bestraling vanuit een machine buiten het lichaam. Na die uitwendige bestraling blijft er geen straling achter in het lichaam, ook niet in uw zweet, urine, ontlasting of sperma. U geeft ook geen straling af. Er is dus geen gevaar voor uw omgeving. U mag bijvoorbeeld gerust baby's en kleine kinderen op de schoot hebben.

Daarnaast bestaat ook inwendige bestraling of brachytherapie. Daarbij brengt de radiotherapeut één of meerdere buisjes, darmpjes, katheters of naalden (‘bronhouders’ genoemd) in het lichaam die worden aangesloten op een toestel dat radioactieve bronnen bevat en die bronnen in de bronhouders schuift. Soms moet u daarvoor kort in het ziekenhuis worden opgenomen. Zolang het radioactieve product in uw lichaam zit, bent u zelf wel ‘radioactief’. Dat wil zeggen dat de straling vanuit uw lichaam ook andere mensen kan raken die uw kamer zouden binnenkomen. Ziekenhuispersoneel neemt daarom veiligheidsmaatregelen en bezoek wordt tijdelijk niet toegelaten. Zodra de bronnen en de houders verwijderd zijn, bent u niet meer radioactief. U volgt hierbij het beste de specifieke aanbevelingen van de radiotherapeut op voor het type brachytherapie dat u krijgt. Brachytherapie wordt o.a. soms toegepast bij borstkanker, prostaatkanker en baarmoederhalskanker.

Meer informatie