Mijn zus wil in deze coronatijd voor mij komen zorgen. Mag ze zich daarvoor verplaatsen?

Ik krijg momenteel chemotherapie. Tot 3 mei was mijn vriend thuis om voor mij te zorgen, maar nu gaat hij opnieuw buitenshuis werken. Mijn zus wil nu voor mij komen zorgen. Mag ze zich daarvoor verplaatsen? Zo ja, heeft ze daarvoor een attest nodig?

Verplaatsingen om voor iemand te zorgen die hulpbehoevend is, vallen onder de absoluut noodzakelijke verplaatsingen. Ze zijn dus toegelaten. Volgens de richtlijnen van de overheid is een attest niet verplicht of nodig. De overheid vraagt wel om niet-noodzakelijke zorg en ondersteuning uit te stellen. Bekijk dus wat strikt nodig is en wat eventueel kan wachten. 

Houd er ook rekening mee dat u als persoon uit de risicogroep het best bezoek van mensen van buiten uw gezin mijdt. Vraag daarom eerst aan uw behandelend arts hoe u hier het veiligst mee omgaat. Misschien is professionele thuiszorg meer aangewezen? 

Lees meer: