Lopen klinische studies door op dit moment?

Lopen klinische studies gewoon door op dit moment?

Klinische studies zijn onderzoeken naar nieuwe behandelingen bij patiënten. Studies die door de coronacrisis on hold gezet waren, worden weer opgestart.

Het is ook weer mogelijk om nieuwe patiënten in studies op te nemen, net zoals voor de coronacrisis. Wie deelneemt aan een studie, wordt op de hoogte gebracht mochten er wijzigingen zijn.