Lopen klinische studies door op dit moment?

Lopen klinische studies gewoon door op dit moment?

Klinische studies zijn onderzoeken naar nieuwe behandelingen bij patiënten.

Er zijn studies die gewoon doorgaan. Sommige studies worden door de coronapandemie op dit moment evenwel on hold gezet en er worden momenteel ook geen nieuwe studies opgestart. Iedereen die deelneemt aan een studie, wordt daarvan op de hoogte gebracht.