Lopen klinische studies door op dit moment?

Lopen klinische studies gewoon door op dit moment?

Klinische studies zijn onderzoeken naar nieuwe behandelingen bij patiënten. Er zijn inderdaad klinische studies die gewoon doorgaan.

Studies die door de coronacrisis on hold gezet waren, worden langzaam weer opgestart. Het wordt ook weer mogelijk gemaakt om nieuwe patiënten in studies op te nemen en nieuwe studies worden administratief verder afgewerkt. Wie deelneemt aan een studie, wordt op de hoogte gebracht.