Loopt immuuntherapie nu door? Het verhoogt bij sommige patiënten immers de kans op een longontsteking?

Immuuntherapie verhoogt bij sommige patiënten de kans op een inflammatoire longontsteking. Is het wel verstandig om deze behandeling te laten doorlopen nu een virus circuleert dat ook schade kan toebrengen aan de longen?

Bij immuuntherapie die de voorbije maanden werd opgestart, kan eventueel tijdelijk het interval verlengd worden. Totdat de coronacrisis voorbij is, kan nivolumab (Opdivo) bijvoorbeeld om de vier weken in plaats van om de twee weken gegeven worden of pembrolizumab (Keytruda) om de zes in plaats van om de drie weken. Het al dan niet opstarten van immuuntherapie is afhankelijk van de ernst van het stadium van de ziekte en de algemene conditie (bijv. of iemand andere aandoeningen heeft).