Loop ik extra risico op besmetting door het coronavirus tijdens mijn kankerbehandeling?

Ik word momenteel behandeld voor kanker. Loop ik daardoor extra risico op besmetting door het coronavirus?

Iedereen loopt evenveel kans om besmet te raken door het coronavirus.

Bij bepaalde risicogroepen is het risico op complicaties bij besmetting evenwel groter dan bij andere. Die groepen hebben dus niet meer kans om besmet te raken, wel om langer en/of ernstiger ziek te zijn. Die risicogroepen zijn:

  • personen ouder dan 65 jaar
  • personen met diabetes
  • personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen
  • personen van wie het immuunsysteem verzwakt is

Bij die laatste groep horen mensen met erg actieve kankertumoren, diverse uitzaaiingen of hematologische kankertypes in behandeling (zoals leukemie). Ook bij longkankerpatiënten zal een besmetting met het coronavirus vaker tot ernstigere symptomen leiden. Bij de meesten van hen is er namelijk ook sprake van longemfyseem, een beschadiging van de longblaasjes. Het coronavirus tast onder meer de longfunctie aan. Wanneer dat gebeurt bij longen die sowieso al minder goed werken, kan dat het herstel bemoeilijken en het risico op complicaties verhogen.

Andere kankerpatiënten hebben volgens de meest recente onderzoeken geen duidelijk verhoogd risico op ernstige complicaties. Aanvankelijk wees (beperkt) onderzoek uit dat alle patiënten in behandeling met chemo- of immuuntherapie ook vatbaarder zouden zijn voor complicaties, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ook radio- en hormoontherapie geven geen verhoogd risico op een ernstige infectie; enkel bij zwaar toxische en sterk immuun-onderdrukkende behandelingen kan dat wel het geval zijn. Bent u toch erg ongerust, neem dan toch even contact op met uw behandelend arts.