Krijgen kankerpatiënten voorrang voor het griepvaccin?

Krijgen kankerpatiënten dit jaar voorrang voor het griepvaccin?

Een gewone seizoensgriep is voor gezonde mensen relatief onschuldig, maar kan bij risicogroepen tot ernstige complicaties leiden. Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. COVID-19 maakt het dit jaar extra belangrijk voor risicogroepen om zich te laten vaccineren. Om zichzelf te beschermen, maar ook om de druk op de ziekenhuizen en de huisartsen te verlichten deze winter. Het risico bestaat namelijk dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek, wat tot een overbelasting van de gezondheidszorg zou kunnen leiden.

Daarom heeft de overheid beslist de beschikbare griepvaccins dit jaar in te zetten waar ze het meest nodig zijn en ze in eerste instantie enkel te leveren aan de prioritaire doelgroepen die bepaald zijn door de Hoge Gezondheidsraad. Het gaat meer bepaald om de mensen die het meest risico lopen op complicaties, personen die in de gezondheidszorg werken en mensen die onder één dak wonen met een risicopersoon of een kind jonger dan 6 maanden. Ook kankerpatiënten (in alle fases van de ziekte, dus ook wie in remissie is) behoren tot de prioritaire doelgroep en krijgen dus voorrang voor het griepvaccin.

Eind november zal de vaccinatiegraad van de risicodoelgroep geëvalueerd worden en zal op basis van de beschikbaarheid van de vaccins bekeken worden of ook personen van 50 tot 65 jaar die niet tot de prioritaire doelgroep behoren zich kunnen laten vaccineren. De rest van de bevolking komt dit jaar niet in aanmerking voor griepvaccinatie.

Behoort u tot de prioritaire doelgroep en wilt u zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een vaccin reserveert. Dat doet u bij voorkeur door een voorschrift te vragen aan uw huisarts en het naar uw apotheker te brengen. Ook zonder voorschrift kan uw apotheker al een vaccin voor u reserveren. Vergeet dan niet het voorschrift mee te brengen wanneer u het vaccin ophaalt. Hebt u een huisapotheker, die uw medicatieschema mee opvolgt, ga dan ook voor uw griepvaccin het liefst bij hem of haar langs. Mocht uw (huis-)apotheker u melden dat de griepvaccins op zijn, dan kan u zich op de wachtlijst laten zetten.

Een deel van de vaccins moet nog worden verdeeld en apothekers doen alles wat binnen hun mogelijkheden ligt om risicopatiënten van een griepvaccin te voorzien.