Kan ik twee maanden na het begin van mijn kankerbehandeling verplicht worden om opnieuw te gaan werken?

Ik hoorde op tv iets over werkhervatting na een lange ziekte. Blijkbaar zou twee maanden na het begin van de ziekte al onderzocht worden of iemand al in staat is om te werken. Ik ben in behandeling voor leukemie, en ik maak me een beetje zorgen: gaan ze mij verplichten om zo vroeg al weer te gaan werken?

U hebt dat wellicht gehoord in het kader van het zogenaamde “re-integratietraject voor langdurig zieken” van de overheid. Het klopt dat de adviserend arts van uw ziekenfonds twee maanden na het begin van uw arbeidsongeschiktheid uw medisch dossier zal bekijken om in te schatten of een werkhervatting mogelijk is. Maar wees gerust: wie volop in behandeling is voor kanker, zal niet worden doorverwezen voor een re-integratietraject – behalve als u zelf weer wil gaan werken en daar zelf om vraagt.

Interessant aan dit nieuwe “re-integratietraject voor langdurig zieken” is de positieve aandacht voor weer aan het werk gaan: wie kanker heeft gehad, moet op termijn op een goede manier weer terug kunnen naar zijn werk. En dat betekent dat er goed bekeken moet worden of aangepast werk of ander werk (bij uw zelfde werkgever) daarbij kunnen helpen.

De adviserend arts van het ziekenfonds zal geregeld inschatten of u al zover bent, en dan mogelijk doorverwijzen naar de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd). Die zal ruim overleggen met u, en als u wilt met uw oncoloog, de adviserend arts van het ziekenfonds, en eventueel andere mensen die kunnen helpen bij een geslaagde re-integratie. Als blijkt dat u op termijn het werk kunt hervatten, maakt uw werkgever op basis van de re-integratiebeoordeling van de arbeidsarts een plan op voor uw re-integratie. Daar kan o.a. in staan hoe uw werk aangepast moet worden, of u deeltijds weer aan het werk kunt, welk ander werk u kunt doen bij uw werkgever, of u een opleiding kunt volgen, of u gespecialiseerde begeleiding kunt krijgen (iedereen kan bijvoorbeeld bij Rentree terecht voor begeleiding en ondersteuning bij werkhervatting na kanker) enz.

De extra aandacht voor re-integratie op het werk van de overheid en werkgevers is nieuw. We zijn benieuwd naar goede en slechte ervaringen hiermee. Laat weten aan de Kankerlijn hoe het bij u liep en wat u vond van uw terugkeer naar het werk. Wij inventariseren alle meldingen en bekijken of er nog meer kan gebeuren om de situatie van (ex-)kankerpati├źnten structureel te verbeteren.