Kan ik na mijn behandeling deeltijds weer aan het werk, en deeltijds in ziekteverlof blijven?

Ik ben sinds een half jaar in behandeling voor borstkanker. Binnenkort krijg ik mijn laatste bestralingen en ik begin stilaan terug aan mijn werk te denken. Ik heb mijn werk altijd graag gedaan, maar onmiddellijk voltijds weer beginnen schrikt mij toch een beetje af – ik ben toch nog zeer snel moe. Zou het mogelijk zijn dat ik tijdelijk deeltijds ga werken en dat bijvoorbeeld het ziekenfonds gedeeltelijk mijn loon bijpast?

Er bestaat inderdaad zo'n overgangsmaatregel voor wie ziek geweest is en op termijn graag weer voltijds wil gaan werken. Zomaar weer aan de slag gaan terwijl u nog een ziektebriefje heeft, kan financieel zware gevolgen hebben – u kunt er uw ziekteuitkering bijvoorbeeld volledig door verliezen. U kunt van de adviserend arts van het ziekenfonds echter wel de toelating krijgen om een beroepsbezigheid (deeltijds of aangepast aan wat u aankan) uit te oefenen mét behoud van uw erkenning als arbeidsongeschikte en met (gedeeltelijk) behoud van uw ziektevergoeding. Dit systeem wordt ook wel 'progressieve tewerkstelling' of deeltijdse tewerkstelling genoemd. Zonder financieel uw broek te scheuren en uw sociale rechten te verliezen, kunt u zich zo op eigen tempo opnieuw integreren in de arbeidswereld.

Op deze manier vraagt u toestemming aan de adviserend arts om weer te gaan werken zonder dat uw erkenning als arbeidsongeschikte stopt: 

  • Vóór u het werk deeltijds hervat, vult u het formulier 'Gedeeltelijke hervatting van een beroepsactiviteit tijdens de arbeidsongeschiktheid' in (of vraag er een aan uw ziekenfonds).
  • Ook uw werkgever vult een deel van het formulier in (hij moet er uiteraard mee instemmen en indien nodig zorgen voor aangepast werk).
  • U stuurt het ingevulde formulier naar de adviserend arts van uw ziekenfonds.

Zodra uw aanvraag is ingediend, mag u weer aan de slag. U hoeft dus de beslissing van de adviserend arts niet af te wachten.

Ook zelfstandigen kunnen deeltijds weer aan het werk gaan. In tegenstelling tot werknemers kunnen zelfstandigen pas weer gaan werken nádat de adviserend arts zijn toestemming heeft gegeven. U vult daartoe ook het formulier 'Gedeeltelijke hervatting van een beroepsactiviteit tijdens de arbeidsongeschiktheid' in.

Wie in dit systeem van progressieve tewerkstelling stapt, krijgt dan een inkomen dat enerzijds bestaat uit het loon voor de deeltijdse tewerkstelling en anderzijds uit de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Voor een precieze berekening van wat dat voor u inhoudt en voor meer inlichtingen neemt u het best contact op met de adviserend arts van uw ziekenfonds.