Kan ik een beroep blijven doen op ziekenvervoer voor mijn radiotherapiesessies?

Ik moet meermaals per week naar het ziekenhuis voor radiotherapie. Kan ik een beroep blijven doen op ziekenvervoer tijdens deze coronaperiode?

Als uw ziekenfonds voor niet-dringend zittend ziekenvervoer samenwerkt met Mutas, kunt u ziekenvervoer blijven aanvragen op het centrale telefoonnummer 078 15 95 95, op mutas.be/lisa of per mail op nationaal@mutas.be. Als uw ziekenfonds niet samenwerkt met Mutas, dient u uw aanvraag rechtstreeks bij uw ziekenfonds in.

Alle diensten voor ziekenvervoer hebben maatregelen genomen om u maximaal te beschermen tegen mogelijke besmetting. De chauffeurs dragen beschermingsmiddelen en passen de hygiënemaatregelen en sociale afstand toe. Tussen elke persoon moet de minimumafstand van anderhalve meter gerespecteerd worden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Verplaatsingen voor radiotherapie en chemotherapie gebeuren momenteel alleen in personenwagens en niet in minibusjes. 

Wanneer u merkt dat de beschermingsmaatregelen niet worden nageleefd, meldt u dat best rechtstreeks aan Mutas (078 15 95 95, nationaal@mutas.be) of aan uw ziekenfonds. Zij zullen de ziekenvervoerder hierop aanspreken en vragen om de beschermingsmaatregelen strikt na te leven.  

Hebt u andere vragen over de hygiënemaatregelen, de aanvraagprocedure, de kostprijs of de terugbetaling? Neem dan contact op met uw ziekenfonds of de sociale dienst van uw ziekenhuis.

Let wel: niet-dringend zittend ziekenvervoer is momenteel alleen toegelaten als u geen COVID-19-symptomen vertoont. Mensen met COVID-19-symptomen mogen alleen vervoerd worden met een ziekenwagen. Uw ziekenfonds of de sociale dienst van uw ziekenhuis kunnen u hierover meer informatie geven.