Ik word momenteel behandeld voor nierkanker. Heb ik daardoor een verhoogd risico op besmetting door het coronavirus?

Iedereen loopt evenveel kans om besmet te raken door het coronavirus. Bij bepaalde risicogroepen is het risico op complicaties bij besmetting evenwel groter dan bij andere. Die groepen hebben dus niet meer kans om besmet te raken, wel om langer en/of ernstiger ziek te zijn. Het gaat om personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met een hartziekte, long- of nieraandoening en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Bij die laatste groep horen mensen met erg actief groeiende kankertumoren, diverse uitzaaiingen of een bloedkanker in behandeling (zoals leukemie). Ook bij longkankerpatiënten zal een besmetting met het coronavirus vaker tot ernstigere symptomen leiden. Bij de meesten van hen is er namelijk ook sprake van longemfyseem, een beschadiging van de longblaasjes. Het coronavirus tast onder meer de longfunctie aan. Wanneer dat gebeurt bij longen die sowieso al minder goed werken, kan dat het herstel bemoeilijken en het risico op complicaties verhogen.

Andere kankerpatiënten hebben volgens de meest recente onderzoeken geen duidelijk verhoogd risico op ernstige complicaties. Aanvankelijk wees (beperkt) onderzoek uit dat patiënten in behandeling met chemo- of immuuntherapie ook vatbaarder zouden zijn voor complicaties, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ook radio- en hormoontherapie geven geen verhoogd risico op een ernstige infectie; enkel bij zwaar toxische en sterk immuunonderdrukkende behandelingen kan dat wel het geval zijn.

We beschikken over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of uw immuunsysteem in uw specifieke situatie door uw kanker(behandeling) verzwakt is of niet. Bespreek uw bezorgdheid dus zeker met uw behandelend kankerspecialist, uw huisarts, uw oncocoach of een andere zorgverlener van het ziekenhuis waar u in behandeling bent.