Hoelang duurt het eer de behandeling wordt gestart na een kankerdiagnose?

Ik kreeg recent een kankerdiagnose. Is het normaal dat ik drie weken moet wachten voor mijn behandeling start?

Het is zeker niet ongewoon dat u drie weken moet wachten. Het is belangrijk dat uw arts eerst zoveel mogelijk informatie verzamelt. Hiervoor laat hij u een reeks onderzoeken ondergaan, zoals een echografie, punctie en/of biopsie, CT-scan, MRI, PET-scan ... Na een biopsie neemt het weefselonderzoek ook enkele dagen in beslag, omdat het weefsel moet worden bewerkt vooraleer de patholoog (gespecialiseerd dokter die cellen en weefsels onderzoekt, red.) zijn verslag kan maken. Uw arts brengt aan de hand van deze onderzoeken niet alleen de tumor in kaart, maar gaat ook na of en waar de tumor zich in het lichaam heeft verspreid. De behandeling hangt hier immers van af.

Om u de meest optimale behandeling te kunnen voorleggen, is er daarnaast ook overleg nodig tussen zorgverleners van verschillende disciplines (patholoog, medisch oncoloog, orgaanspecialist, chirurg, radiotherapeut …). Zo’n multidisciplinair overleg vraagt ook tijd. Als er een katheter nodig is om de medicijnen toe te dienen, vraagt het ook weer enkele dagen extra om de plaatsing ervan in te plannen.

Enkele weken tijd tussen de diagnose en de start van de behandeling zijn dus normaal. En die tijd is er meestal ook: de meeste kankers doen er jaren over om zich te ontwikkelen. De kans dat de tumor in enkele weken plots heel sterk groeit of dat hij uitzaait, is klein. De arts zal ook geen weken wachten als hij van mening is dat deze wachttijd de kans op een succesvolle behandeling verkleint.

Veel patiënten zeggen dat wachten op de diagnose en de onderzoeksresultaten de meest stresserende periode van hun behandeling is. Het is dus normaal als die weken u ongeduldig of angstig maken. U mag dat gerust tegen uw arts zeggen. Het kan ook helpen om met de arts de vermoedelijke wachttijd te bespreken. Zo kunt u beter inschatten hoelang u moet wachten op meer nieuws.