Hoe werkzaam is het COVID-19-vaccin voor wie in behandeling is voor kanker?

Artsen adviseren wereldwijd dat mensen met kanker gevaccineerd worden tegen COVID-19. Sommige mensen met kanker zijn met het vaccin mogelijk niet even goed beschermd als mensen die geen kanker hebben, volgens nieuw onderzoek.

Wat weten we al?  

Een studie van het UZ Antwerpen onderzocht de werkzaamheid van het COVID-19-vaccin van de firma Pfizer bij patiënten die een kankerbehandeling krijgen. Daaruit blijkt dat het huidige COVID-19-vaccin niet altijd voldoende antistoffen opwekt in het lichaam van wie op dit moment in behandeling is voor kanker.  

Dat wisten we tot nu toe niet, omdat kankerpatiënten niet meededen aan de eerste studies toen de vaccins ontwikkeld werden.  

De studie onderzocht ook of kankerpatiënten meer risico lopen op ernstige bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. Dat blijkt niet het geval: het vaccin is even veilig voor kankerpatiënten in behandeling als voor gezonde mensen. 

Aanmaak van antistoffen 

Gezonde mensen maken antistoffen aan na de eerste prik; na de tweede prik maakt het lichaam er nog veel meer aan. 

De meeste kankerpatiënten in behandeling maken antistoffen aan na de eerste prik, maar dat aantal antistoffen neemt niet bij alle groepen van patiënten toe na de tweede prik: 

  • Wie hormoontherapie, immuuntherapie of doelgerichte therapie krijgt, maakt een normale hoeveelheid antistoffen aan.
  • Wie chemotherapie krijgt, ontwikkelt na vaccinatie niet altijd een normale hoeveelheid antilichamen.
  • Ook mensen met een bloedkanker (een zogenaamde ‘hematologische’ kanker) hebben veel minder vaak antilichamen na vaccinatie. 

De resultaten van deze Belgische studie liggen in lijn met de resultaten van ander Europees en Amerikaans onderzoek. Ondertussen zijn er meer onderzoeken aan de gang naar de werkzaamheid van alle beschikbare COVID-vaccins. Kom op tegen Kanker sponsort onder andere een grote studie aan het UZA.  

Derde prik

Sinds 14 september 2021 krijgen patiënten met een verminderde immuniteit hun uitnodiging voor een derde prik. Het gaat om een groep van ongeveer 350.000 Belgen.

De derde prik zal o.a. gegeven worden aan patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren die in actieve behandeling zijn of waren en aan patiënten die een transplantatie hebben ondergaan. Wie op dit moment chemotherapie krijgt of behandeld wordt voor een bloedkanker, is immers mogelijk onvoldoende beschermd na de tweede vaccinatiedosis (of de eerste in het geval van het Johnson&Johnson-vaccin). 

De derde prik is een Pfizer- of Modernavaccin (mRNA-vaccin), ook voor wie bij zijn eerste prikken AstraZeneca of Johnson&Johnson kreeg. 

Kom op tegen Kanker raadt gevaccineerde kankerpatiënten aan om voorzichtig te blijven. We moedigen ook de partner, verzorgers en iedereen die in contact komt met kankerpatiënten die in behandeling zijn, aan om zich ook te laten vaccineren en nauwgezet de algemene preventie- en hygiënemaatregelen op te volgen.  

Vragen? 

Neem contact op met uw behandelend arts of bel de Kankerlijn voor een ondersteunende babbel: tel 0800 35 445 of op komoptegenkanker.be/kankerlijn