Hoe pak ik het gesprek met de adviserend arts van het ziekenfonds het best aan?

Ik ben door mijn kankerbehandeling met radio- en chemotherapie bijna één jaar arbeidsongeschikt. Op dit moment voel ik me nog zeer vermoeid. Wie beslist wanneer ik opnieuw moet gaan werken en hoe pak ik het gesprek daarover het best aan?

Het is de adviserend arts van uw ziekenfonds die beoordeelt of u recht hebt op een ziekte-uitkering. Hij volgt daarbij de richtlijnen van het RIZIV. Wanneer u bijna één jaar arbeidsongeschikt bent, zal hij een voorstel opmaken om uw arbeidsongeschiktheid te beëindigen of voor een bepaalde periode te verlengen. Het RIZIV beslist op basis van dat voorstel of u al dan niet recht blijft hebben op een uitkering. Als dat zo is, gaat u na één jaar ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ over naar de regeling van ‘invaliditeit’. Tijdens uw erkende periode van invaliditeit kan de adviserend arts van uw ziekenfonds u blijven oproepen voor controle. Hij kan op elk moment beslissen dat u niet langer arbeidsongeschikt bent.

Het gesprek met de adviserend arts is voor veel patiënten een stressvol moment. Bereid u daarom goed voor. Vraag uw behandelend oncoloog of uw huisarts om u te helpen bij de voorbereiding, bijv. met een print van informatie uit uw medisch dossier. Beschrijf nauwkeurig waar u last van hebt. Probeer u niet beter voor te doen dan u zich werkelijk voelt. Ga uit van de momenten dat u zich slecht voelt, bijvoorbeeld wanneer u een inspanning doet. Het is van belang dat de adviserend arts precies weet wat de impact is van de kanker(behandeling) en van eventuele andere aandoeningen op uw dagelijks leven en op de job die u uitoefent. U kunt bij de adviserend arts van het ziekenfonds ook terecht voor advies, hij kan u begeleiden bij de werkhervatting en samen met u bekijken hoe u dit het best aanpakt.

Noot: voor statutaire ambtenaren geldt een andere regeling. Uw werkgever kan u hierover meer uitleg geven.

Meer info