Hoe kan ik mijn palliatieve man zo lang mogelijk thuis verzorgen?

Mijn man heeft een ongeneeslijke pancreaskanker en hij gaat zienderogen achteruit. Ik wil hem graag zelf thuis blijven verzorgen, maar ik krijg het moeilijk, ook financieel. Kunnen jullie mij helpen?

In eerste instantie raden we u aan om eens te bellen met het palliatief netwerk van uw regio. Een verpleegkundige van de palliatieve thuiszorgequipe kan dan bij uw man komen kijken welke hulp er geboden kan worden, qua pijnbestrijding, bij het invullen van papieren, het inschakelen van vrijwilligers voor als u eens even weg moet enz. Die thuiszorgequipe is de klok rond bereikbaar, en dat kan een pak stress bij u wegnemen. Wacht niet om het palliatief netwerk te bellen, je hoeft niet terminaal ziek te zijn voor palliatieve hulp!
Om de palliatieve thuiszorg te stimuleren, heeft de overheid de laatste jaren een aantal ondersteunende maatregelen genomen om de kosten voor patiënten die thuis willen sterven, te verminderen. Om recht te hebben op deze financiële maatregelen, moet voor de patiënt het ‘palliatief statuut’ aangevraagd worden (betekent o.a. dat het overlijden verwacht wordt binnen de drie maanden). Uw huisarts moet daarvoor de nodige documenten invullen.

De palliatieve thuiszorgpremie (het palliatief zorgforfait) is een aanvulling op wat terugbetaald wordt via de gewone ziekteverzekering en is bedoeld als extra tegemoetkoming in de kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen.  Deze tegemoetkoming bedraagt momenteel € 589,31 voor 1 maand en kan één keer vernieuwd worden. Er zijn nog andere financiële duwtjes in de rug voor wie het palliatief statuut heeft. Voor verpleegkundige zorg thuis kan een verpleegkundige een palliatief forfait rekenen. Dit is een all-inbedrag dat alle verpleegkundige zorg en begeleiding dekt. De patiënt betaalt hierop geen remgeld.
De huisarts kan voor zijn huisbezoeken gebruikmaken van speciale Riziv-nummers, waardoor uw ziekenfonds de raadpleging achteraf volledig terugbetaalt. Eenzelfde vrijstelling voor remgeld geldt voor kinesitherapie.

Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor familieleden om binnen het kader van de loopbaanonderbreking, voltijds of halftijds palliatief zorgverlof te nemen. Als u nog werkt, kan dit misschien een manier zijn om meer tijd vrij te maken voor uw man. U krijgt dan een vergoeding van de overheid (RVA). Voor een voltijdse onderbreking is dat ongeveer 725 euro. Wie in Vlaanderen woont, krijgt daarbij onder bepaalde voorwaarden een extra ‘aanmoedigingspremie zorgkrediet’.

Een palliatief netwerk vinden? Geef uw postcode in op de site van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen of bel de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: 02 255 30 40.

Hier vindt u een overzicht van de palliatieve zorg.

Vragen over de financiële voorzieningen voor palliatieve mensen? Bel de Kankerlijn, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Of stel uw vraag op www.kankerlijn.be of per e-mail op kankerlijn@komoptegenkanker.be.