Hoe geraak ik in het ziekenhuis voor mijn kankerbehandeling?

Hoe geraak ik in het ziekenhuis voor mijn behandeling als ik zelf te ziek ben om te rijden? En kan ik mijn reiskosten terugbetaald krijgen als ik naar de radiotherapie of chemotherapie ga?

Als u moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen van en naar het ziekenhuis, kunt u een beroep doen op (te betalen) diverse vormen van niet-dringend ziekenvervoer. U kunt het beste contact opnemen met uw ziekenfonds. Zij weten welke vervoermogelijkheden er zijn en welke voor u op dat moment de goedkoopste is. Daarnaast kan eventueel het OCMW, uw dienst voor thuisverpleging of de sociale dienst van uw ziekenhuis u helpen. Als u een laag inkomen hebt, als er geen openbaar vervoer in de buurt is of als u zeer moeilijk openbaar vervoer kunt gebruiken, kunt u ook gebruikmaken van vrijwilligersorganisaties zoals de mindermobielencentrale of ziekenfondsvrijwilligers die instaan voor ziekenvervoer.

Als u radio- of chemotherapie krijgt, of na de behandeling op controle moet, krijgt u voor vervoer een tussenkomst van het ziekenfonds in het kader van de verplichte ziekteverzekering. Uw ticket voor het openbaar vervoer wordt helemaal terugbetaald (tweede klasse), voor andere vervoermiddelen krijgt u 0,25 euro per kilometer terugbetaald. Er is geen beperking in aantal kilometers. Vraag uw arts om een overzicht van de data waarop de chemotherapie, radiotherapie of radiotherapie of follow-upcontrole plaatsvond, en dien uw aanvraag in bij uw ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen betalen vanuit de aanvullende verzekering nog meer terug, vraag ernaar.