Hoe geraak ik in het ziekenhuis voor mijn kankerbehandeling?

Hoe geraak ik in het ziekenhuis voor mijn behandeling als ik zelf te ziek ben om te rijden? En kan ik mijn reiskosten terugbetaald krijgen als ik naar de radiotherapie, chemotherapie of een controleconsultatie ga?

Als u moeilijkheden ondervindt om zich te verplaatsen van en naar het ziekenhuis kunt u een beroep doen op (te betalen) diverse vormen van niet-dringend ziekenvervoer. Informeer in elk geval altijd eerst bij uw ziekenfonds wat in uw geval de goedkoopste optie is. We raden u af om op eigen houtje een privétaxidienst in te schakelen omdat dit meestal de duurste oplossing is.

Voor niet-dringend ziekenvervoer werken de meeste ziekenfondsen samen met Mutas. Als u een beroep doet op Mutas, betaalt u zelf meestal 8 euro per enkele rit voor zittend vervoer en 16 euro per enkele rit voor liggend vervoer. Als u recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, betaalt zelf u meestal respectievelijk 4 en 8 euro per enkele rit. Opgelet: de bedragen verschillen per ziekenfonds en kunnen ook per verbond verschillen. Vraag aan uw ziekenfonds hoeveel uw persoonlijk aandeel precies bedraagt. Vervoer aanvragen kan op het centrale Mutas-telefoonnummer 078 15 95 95 (altijd bereikbaar) of bij uw ziekenfonds (als het niet samenwerkt met Mutas).

Daarnaast kunt u de vraag stellen bij de sociale dienst van het ziekenhuis of het OCMW van uw gemeente. Als u een laag inkomen hebt, als er geen openbaar vervoer in de buurt is of als u zeer moeilijk openbaar vervoer kunt gebruiken, kunt u ook gebruikmaken van vrijwilligersorganisaties zoals de Minder Mobielen Centrale of ziekenfondsvrijwilligers die instaan voor ziekenvervoer.

Als u voor uw verplaatsing gebruikmaakt van openbaar vervoer, krijgt u in het kader van de verplichte ziekteverzekering uw ticket in tweede klas voor trein, tram, bus en metro helemaal terugbetaald. Als u zelf vervoer regelt met een privéauto is er vanuit de verplichte ziekteverzekering een tussenkomst van 0,25 euro per kilometer tussen uw woning en het ziekenhuis. Er is geen beperking in aantal kilometers. Vraag uw arts om een overzicht van de data waarop de chemotherapie, radiotherapie of controleconsultatie plaatsvond, en dien uw aanvraag in bij uw ziekenfonds. De meeste ziekenfondsen betalen vanuit de aanvullende verzekering nog meer terug, vraag ernaar.