Hoe bereid ik mij voor op het gesprek met de uroloog over mijn mogelijke behandelingen?

Ik heb binnenkort een gesprek met de uroloog over de behandelingen die nog mogelijk zijn voor mij. Kunt u mij tips geven om mij voor te bereiden op dit gesprek?

Een goede vraag, want zo’n gesprek is niet altijd gemakkelijk. U krijgt vaak heel veel informatie op korte tijd, en u kunt die onmogelijk allemaal onthouden. En dat terwijl u voor een belangrijke beslissing staat: het gesprek met de arts zal immers bepalen welke behandeling u samen zult kiezen. Een paar tips:

  • Ga indien mogelijk met twee naar de consultatie, met twee hoor je meer.
  • Bereid een aantal vragen voor op een briefje. Zo zult u ze niet vergeten te stellen.
  • Vraag de arts geregeld om feedback. Vat samen wat hij of zij heeft gezegd om te zien of u hem of haar correct begrepen hebt.
  • Vraag de arts om tijdens het gesprek een schema te maken van de voor- en nadelen als er verschillende behandelingsopties zijn. U kunt dit ook meenemen naar huis en later bespreken met de huisarts.
  • U kunt ook zelf zo’n schema maken tijdens het gesprek (of vragen dat de persoon die u vergezelt dit doet) en op het einde voorleggen aan de arts om te zien of u het zo goed begrepen hebt.
  • Vraag na of uw huisarts een verslag krijgt en maak een afspraak met hem. Uw huisarts begrijpt alle medische woorden en hij kent u goed, hij is dus een ideale ‘vertaler’ van wat in het gesprek met de specialist gezegd werd. Hij is daardoor ook een goede gids en klankbord als er beslissingen genomen moeten worden.