Is het normaal dat ik drie weken moet wachten voor ze beginnen te behandelen?

Drie weken geleden heeft de dokter bij mij dikkedarmkanker vastgesteld. We zijn nu reeds enkele weken verder en de artsen zijn nog steeds niet met de behandeling begonnen. De specialist wacht op de uitslag van een scan van de lever. Ik dacht dat er geen tijd te verliezen was bij de vaststelling van kanker? Ik ben bang dat de kanker snel zal groeien en  zich verspreiden terwijl ik wacht en niets doe.

Het is inderdaad zenuwslopend te moeten wachten op de uitslagen van onderzoeken vooraleer men kanker kan beginnen te behandelen. U heeft het gevoel dat wachten niets oplevert, u wil dat gezwel zo snel mogelijk uit uw lijf.

Nochtans is het belangrijk dat de behandelende arts zoveel mogelijk informatie kan verzamelen vooraleer hij start met de behandeling. Hiervoor laat hij u een aantal onderzoeken ondergaan, zoals die leverscan bijvoorbeeld. Hij brengt zo niet alleen de tumor in kaart maar hij gaat ook na of er uitzaaiingen zijn in andere lichaamsdelen. De aard van de behandeling hangt hier immers van af. Daarnaast is er multidisciplinair overleg nodig tussen verschillende specialisten (maag-darmarts, oncoloog, chirurg, radiotherapeut,…) om u de beste behandeling te kunnen voorleggen. Dit vraagt ook tijd. Enkele weken tijd tussen de diagnose en het afronden van alle onderzoeken zijn dus normaal.

En die tijd is er meestal ook: de meeste kankers doen er jaren over om zich te ontwikkelen. De kans dat de tumor in enkele weken plots heel sterk groeit of dat hij uitzaait, is klein. De arts zal ook geen weken wachten als hij van mening is dat deze wachttijd de kans op een succesvolle behandeling verkleint.

Wachten op onderzoeksresultaten kan u ongeduldig of angstig maken. U mag dat gerust tegen de arts zeggen. Het kan ook helpen om met de arts de vermoedelijke wachttijd te bespreken (u heeft bovendien recht op die informatie). Zo kan u ook beter inschatten hoe lang u moet wachten op meer nieuws.