Is extreme vermoeidheid te wijten aan chronische lymfatische leukemie?

Ik heb vier jaar geleden de diagnose chronische lymfatische leukemie (CLL) gekregen en ondertussen behalve wat antibiotica geen medicijnen genomen. Uit driemaandelijkse opvolging blijkt mijn bloed zeer stabiel te zijn en volgens mijn dokter is er nog geen behandeling nodig. Maar mijn vermoeidheid is bijna niet meer te doen. Kan dat in verband staan met mijn CLL? Ik ga doodgraag werken maar als ik niet tot aan mijn wagen geraak, wat moet ik dan met die problemen die niet in mijn bloed kunnen worden vastgesteld?

Absoluut, extreme vermoeidheid is een bekend symptoom van CLL. CLL-patiënten ervaren die vermoeidheid anders dan gewoon erg moe zijn, het is alsof alle energie uit hun lichaam wordt getrokken, waardoor normale activiteiten vaak erg moeilijk zijn. De vermoeidheid gaat ook vaak gepaard met concentratieproblemen. Wat de precieze oorzaak is, is niet bekend, en er bestaat helaas geen behandeling voor. Vaak is de vermoeidheid op zich (tenzij ze het gevolg is van bloedarmoede) geen indicatie om de CLL te behandelen. Een verergering van ziektesymptomen kan wel een indicatie zijn om te starten met een anti-CLL-behandeling.  

Het kan erg moeilijk zijn om met deze vermoeidheid te leven, zeker voor wie aan het werk is. Ook al is het moeilijk met het werk en een huishouden, probeer te rusten als het nodig is. En probeer een evenwicht te zoeken tussen activiteit en rustperiodes. Soms kunnen relaxatieoefeningen nuttig zijn.