Erfelijkheid en kanker: wie kan of moet zich genetisch laten testen?

Lang niet iedereen die een familielid met kanker heeft, moet zich laten testen. 

Komt een bepaalde kanker bij meerdere personen voor in uw familie? Praat er dan over met uw huisarts of uw kankerspecialist. Zij zullen vragen naar bloedverwanten met bepaalde kankers, en u eventueel doorverwijzen naar een medisch geneticus. Die kan nagaan of uw risico op een bepaalde kanker verhoogd is, of daarvoor een genetische test (DNA-onderzoek) bestaat en of dat voor u zinvol zou kunnen zijn. Het DNA-onderzoek wordt bij voorkeur opgestart bij een familielid met kanker.

Wie een verhoogd risico op kanker loopt, heeft het recht dat te weten. Mensen met een verhoogd risico hebben goed medisch advies nodig en de mogelijkheid om hierover te praten met gespecialiseerde zorgverleners uit een centrum voor menselijke erfelijkheid / centrum voor medische genetica, zodat ze goed geïnformeerd zijn en de mogelijkheden kunnen bespreken.

Meer info

  • Hoe gaan anderen om met erfelijke aanleg voor kanker? Volg in de community de gespreksgroep ‘kanker en erfelijke aanleg’.