Is er bestralingsgevaar bij opvolgingsonderzoeken?

Ik ben 43 jaar en heb een uitgezaaide borstkanker. Ik word behandeld met chemo- en radiotherapie en moet regelmatig op onderzoek. Is het wel verstandig om allerlei scans te ondergaan aangezien mijn lichaam bij die onderzoeken wordt blootgesteld aan radioactieve stralen?

Het klopt dat er bij een Rx-, PET-, CT- of isotopenscan gebruik wordt gemaakt van (röntgen)stralen. Die kunnen misschien schadelijk zijn. Belangrijk om weten is dat door recente evoluties de hoeveelheid radioactiviteit de laatste jaren sterk is verminderd. Door tal van technische verbeteringen kunnen de artsen met een fractie van de stralingsdosis van vroeger veel betere foto’s maken.

Bovendien is het mogelijke effect van de bestraling door beeldvorming pas over 10 à 30 jaar zichtbaar, en verhoogt de kans op (een andere) kanker erdoor met hoogstens 1 à 2 procent. De voordelen (het goed kunnen opvolgen en behandelen van uw ziekte) wegen in uw situatie daarom zeker zwaarder door dan de nadelen (blootstelling aan radioactieve stralen).

Praat hierover met uw arts. U hebt het recht te weten waarom de scan nodig is en wat de arts eruit kan afleiden. Vraag uw arts ook welke risico’s de scan inhoudt en of er eventueel een valabel alternatief voorhanden is dat minder belastend is. Bij een echografie bijvoorbeeld worden er geluidsgolven gebruikt en komen er geen radioactieve stralen vrij.

Tot slot nog dit: wellicht kent u andere mensen met kanker die meer of minder scans moeten ondergaan. Koppel daar niet te snel conclusies aan vast: elke situatie is verschillend en vereist een verschillende opvolging met verschillende onderzoeken.