Elektronisch gegevens delen

Bestaat er zoiets als een patiëntenkaart waarop je kunt vermelden aan welke ziekte je lijdt? Ik moest onlangs in Spanje naar een dokter. Het is een hele uitdaging om daar uit te leggen dat je kankerpatiënt bent en dat je niet alle geneesmiddelen mag nemen.

Een terechte bedenking. Er bestaat in België zoiets als een elektronische samenvatting van uw medisch dossier. Die samenvatting heet de ‘Sumehr’ (summarized electronic health record) en wordt meestal opgemaakt door de huisarts die uw globaal medisch dossier beheert. In de Sumehr kunnen belangrijke zaken staan zoals risicofactoren (allergieën enz.), medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand, medicatie die u neemt enz. Uw arts kan die samenvatting delen met andere artsen. Als u bijvoorbeeld in België ergens wordt opgenomen op een spoeddienst, kan de arts daar uw Sumehr inkijken. Andere zorgverleners zoals apothekers of thuisverpleegkundigen kunnen uw Sumehr niet inkijken.

Via Mijngezondheid.be (de toegangspoort tot gegevens over uw gezondheid, opgezet door de Belgische overheid, ook Personal Health Viewer genoemd) kunt u uw gezondheidsgegevens raadplegen (de Sumehr, vaccinaties, deelname aan bevolkingsonderzoeken, soms medicatieschema enz.). Heel wat patiënten hebben al een Sumehr maar lang nog niet iedereen. Artsen zijn niet verplicht er een te maken. Vraag bij uw huisarts na of u er een heeft en of hij up-to-date is. U moet zelf eenmalig uw toestemming geven aan uw arts opdat die uw gegevens mag delen. 
Een arts in het buitenland zal evenwel niet aan deze gegevens kunnen. Het is altijd een goed idee om voordat u op vakantie vertrekt aan uw huisarts of behandelend oncoloog om een geprinte versie van uw Sumehr te vragen of dat via Mijngezondheid.be zelf te doen. Ook een (Engelstalig) document over uw huidige gezondheidstoestand en de medicatie die u neemt, kan handig zijn.