Is een tweede mening nuttig?

Mijn moeder heeft pancreaskanker; er is niets meer aan te doen. Kan ze nog naar een andere dokter gaan voor een tweede opinie?

Een tweede mening vragen is helemaal geen overdreven of uitzonderlijke wens. Als patiënt in België heeft zij ook recht op een tweede mening, en recht op inzage in haar medisch dossier. Uw moeder heeft misschien het gevoel dat ze daarmee blijk geeft geen vertrouwen te hebben in haar arts. De meeste artsen begrijpen echter dat iemand die voor een levensbedreigende situatie of een ingrijpende beslissing staat, behoefte kan hebben aan een tweede mening. Ook in andere situaties kan een tweede mening nuttig zijn: voor de gemoedsrust, omdat het om een zeldzame tumor gaat, omdat er verschillende behandelingsopties zijn en het ook voor de arts interessant is om een ander advies te horen ...

Als uw moeder een tweede mening wil, kan ze daar het beste heel duidelijk over zijn met haar arts. Ze kan hem of haar vragen naar een geschikte arts voor een tweede opinie: haar eigen behandelend arts weet immers welke andere artsen gespecialiseerd zijn in een bepaald domein, en wil toch ook dat ze goed terechtkomt. Hij kan ook helpen het dossier voor te bereiden voor de tweede arts.

Anders kan het een goed idee zijn om haar huisarts hiervoor in te schakelen. Hij krijgt immers ook alle verslagen toegestuurd of hij kan ze terugvinden in haar gedeeld gezondheidsdossier, zodat u aan de hand van deze verslagen al een heel eind op weg bent om de nodige informatie samen te brengen. De huisarts kan ook helpen een geschikte arts te vinden voor een tweede mening.

Als ze een goede arts voor een tweede mening heeft gevonden, belt ze met het ziekenhuis om een afspraak te maken. Wat ze zeker moet meenemen: een samenvattende brief (met de diagnose, de evolutie van de ziekte met eventuele stadiumbepaling en al gestarte behandeling of aanbevelingen voor behandelingen) en alle belangrijke onderzoeksresultaten (scans, cd-roms met beelden van onderzoeken ...). Dat kan tegenwoordig ook eenvoudigweg elektronisch: als uw moeder daarvoor de toestemming geeft, kunnen ziekenhuizen en andere zorgverleners (bijv. de huisarts) haar bloedresultaten, röntgenfoto’s, scans, medicatie, … en andere gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier uitwisselen. Uw moeder moet daarvoor haar toestemming geven op www.patientconsent.be of met de elektronische identiteitskaart via de huisarts, zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis. Meer informatie over het delen van uw gezondheidsdossier vindt u op www.patientconsent.be.