Dure medicatie gekregen zonder dat ik het wist?

Ik kreeg vier maanden na mijn operatie voor rectumkanker een factuur van 2500 euro voor het geneesmiddel Ecalta dat men mij had toegediend. Er was daarvoor geen terugbetaling van het ziekenfonds of de hospitalisatieverzekering. Daar schrok ik toch wel erg van: de arts had mij niet gezegd dat dat zo duur uit zou vallen.

Het is goed mogelijk dat u niet in aanmerking kwam voor terugbetaling van dit medicijn: er zijn verschillende andere middelen met een vergelijkbare werking. Wellicht was uw arts van oordeel dat Ecalta in uw specifieke geval het enige aangewezen geneesmiddel was. In dat geval had uw arts echter met u een gesprek moeten hebben, o.a. over de kostprijs en waarom het middel voor u niet terugbetaald zou worden. Vervolgens had hij uw akkoord moeten vragen om het medicijn te gebruiken.

Dat principe heet ‘geïnformeerde toestemming’ of informed consent: een medische zorgverstrekker mag pas een behandeling starten of verderzetten nadat de patiënt voldoende is ingelicht (over het doel van de behandeling, nevenwerkingen, prijs, alternatieven enz.) en zijn toestemming heeft gegeven. Dan bent u als patiënt in staat om een weloverwogen keuze te maken en zelf te beslissen of u een behandeling al dan niet wenst.

De patiënt geeft uitdrukkelijk zijn toestemming, behalve als de arts uit het gedrag van de patiënt redelijkerwijs zijn toestemming kan afleiden. Op verzoek van de patiënt of de arts kan die toestemming ook schriftelijk worden bevestigd. In specifieke gevallen is schriftelijke informatie en ondertekende toestemming wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, orgaandonatie, euthanasie enz.

Als uw arts geen gesprek met u heeft gehad over de hoge kostprijs en over het feit dat er in uw geval geen terugbetaling zou zijn, dan zijn uw rechten als patiënt niet gerespecteerd. U kunt in dat geval contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis.

U bent in ieder geval niet alleen: uit onderzoek van Samana (voorheen Ziekenzorg CM) en de Vlaamse Pijnliga blijkt dat de meerderheid van gehospitaliseerde patiënten vindt dat ze onvoldoende geïnformeerd werden over de verwachte kostprijs. Wij bij Kom op tegen Kanker leren eruit dat er nog werk aan de winkel is om patiënten te informeren over hun rechten en artsen te stimuleren om patiënten voldoende in te lichten voor ze een behandeling starten.

Lees hier uw rechten als patiënt.

Heeft u ook te weinig informatie gekregen over een behandeling of dure medicatie of geen expliciete toestemming gegeven? Laat het ons weten: de rechten van de patiënt liggen ons nauw aan het hart. Meld het aan de Kankerlijn of bel 0800 35 444 (elke werkdag tussen 9 en 12u.).