Verzekeringen: reis & vakantie

Ook als u op vakantie gaat, kan het de moeite lonen om u te verzekeren, bijvoorbeeld voor de kosten die een annulatie van de reis met zich meebrengt, of voor onvoorziene kosten waar u op de reis zelf mee wordt geconfronteerd.

Reisannulatieverzekering

De bekendste reisverzekering is wellicht de reisannulatieverzekering: ze dient om kosten bij een annulatie wegens bepaalde dringende redenen te dekken. U hebt een reis geboekt en wilt tegen lage kosten de zekerheid hebben dat indien u onverhoopt toch niet op vakantie kunt, u de volledige reissom terugkrijgt.

Mogelijke problemen

Bij een reisannulatieverzekering is de dekking van een annulatie van een reis wegens een terugval of verergering van een ziekte of ziektetoestand die al voor het vertrek bekend was volledig uitgesloten of aan beperkingen onderhevig. Voorbeelden van zulke beperkingen:

 • Er is een dekking van annulatie wegens een chronische of reeds bestaande ziekte, maar enkel als er geen enkele tegenindicatie bestond voor de reis op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van uw verzekering.
 • Verergering van reeds bestaande ziekten is uitgesloten, tenzij deze verergering is opgetreden als een onverwachte en niet te voorziene complicatie.
 • Bij reisverzekeringen worden medische kosten omwille van psychische aandoeningen vaak uitgesloten als er een hospitalisatie is geweest.

Een voorbeeld

'Ik ga heel graag op vakantie en op reis. Verleden jaar heb ik de annulatieverzekering moeten aanspreken omdat ik juist vernomen had dat ik kanker had. Een operatie volgde. Nu denk ik eraan om stilaan de draad weer op te nemen. In het reisagentschap heeft men gezegd dat ik moet oppassen omdat ik geen beroep meer kan doen op een annulatieverzekering voor deze ziekte.'

Tips

 • Als u een reisannulatieverzekering neemt als (ex-)patiënt of familielid van, kijk dan goed na of er geen uitsluiting is voor vooraf bestaande ziektes.
 • Het is zeker nuttig niet alleen af te gaan op uw reisagentschap. Mogelijk heeft die een afspraak met één verzekeraar, die vooraf bestaande ziektes inderdaad uitsluit. Reisagenten zijn ook niet altijd goed op de hoogte van de precieze reglementering van de polis die ze verkopen. U kunt de reisannulatieverzekering in dat geval beter niet nemen via het reisagentschap, maar informeren bij andere verzekeringsmaatschappijen of daarvoor een tussenpersoon of adviseur inschakelen.
 • Er zijn maatschappijen die een herval van een vooraf bestaande ziekte onder sommige voorwaarden toch als een aanvaarde reden beschouwen tot annulering van een reis. Voorwaarde kan bijv. zijn dat u niet in behandeling bent bij het afsluiten van de verzekering of op het moment van vertrek of dat u in remissie bent. Afhankelijk van de premie, zullen deze voorwaarden meer of minder strikt zijn: wie een hogere premie betaalt, krijgt doorgaans een soepeler verzekering. Win hierover duidelijke informatie in, liefst schriftelijk, bij uw verzekeringstussenpersoon.
 • U kunt uiteraard wel een reisverzekering nemen voor alle andere gevallen (voor als uw vakantieverblijf zou afbranden; als u een overlijden in de familie hebt bijv.) – maar met uitsluiting van een annulatie van uw reis wegens uw (vooraf bekende) ziekte.

Reisbijstandsverzekering

Een reisverzekering is een aanvullende verzekering voor de schade en de eraan verbonden kosten die u tijdens een reis kunt lijden. De reisverzekering omvat in het algemeen garanties voor bagage, medische kosten, onvoorziene kosten, ongevallen en repatriëring.

Er zijn twee soorten reisverzekeringen:

 • doorlopende reisverzekering: sluit u af voor een bepaalde langere periode, bijv. voor 12 maanden, waarin u drie keer op reis gaat
 • kortlopende reisverzekering: sluit u af elke keer dat u op reis gaat

De aanvullende diensten die de ziekenfondsen aan al hun leden aanbieden, omvatten meestal reisbijstand. Vraag aan uw ziekenfonds wat deze bijstand precies dekt. Deze verzekering betaalt dringende medische kosten in het buitenland terug, voor vakantieverblijven tot drie maanden. Deze verzekering komt ook tussen in de kosten bij repatriëring. Maar opgepast: ook deze verzekeringen werken met bepaalde uitsluitingen voor aandoeningen die al bestaan op het moment van het vertrek, bijvoorbeeld voor grote kosten van behandelingen in het buitenland die gezien de ernst van de aandoening te voorzien waren.

Tips

 • Kijk ook bij reisbijstandsverzekeringen steeds na of er uitsluitingen of beperkingen gelden voor voorafbestaande ziektes.
 • Weet dat sommige hospitalisatieverzekeringen ook tussenkomst verlenen voor hospitalisaties in het buitenland.

 Bij reisbijstandsverzekeringen worden medische kosten omwille van psychische aandoeningen vaak uitgesloten als er een hospitalisatie is geweest

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.