Verzekeringen: overlijden en uitvaart

Met een uitvaartverzekering krijgt u, tegen betaling van een premie, de garantie dat de uitvaart van uzelf of uw familieleden verloopt volgens uw eigen wensen. Er wordt ofwel voorzien in een kapitaal om de uitvaartkosten te financieren ofwel wordt er echt een uitvaartdienst volgens uw wensen georganiseerd. Dit is dan de zogenaamde uitvaartverzekering in natura of de dienstenverzekering. 

Tip

  • Meestal zijn uitvaartverzekeringen niet interessant (behalve voor de verzekeraar of voor wie snel na het afsluiten van de verzekering overlijdt). Hebt u het geluk nog lang te leven, dan betaalt u wellicht meer aan premies dan wat uw erfgenamen later aan kapitaal ontvangen. Daarenboven hebt u bij de dienstenverzekering nooit recht op een fiscaal voordeel aangezien het hier om een schadeverzekering gaat.
  • In sommige contracten wordt een begrafenisonderneming als begunstigde aangewezen, die belast wordt met de organisatie van de begrafenis. Dit kan belangrijke nadelen hebben: als de consument in de loop van het contract wil veranderen van begrafenisondernemer, moet hij de toestemming hebben van de aangewezen begrafenisondernemer.
  • De nabestaanden die de begrafenis organiseren, moeten alleszins het verzekeringscontract kennen en hiermee rekening houden bij de organisatie van de begrafenis. Als ze bijv. voor een andere begrafenisondernemer kiezen, kan het gebeuren dat de verzekering hen niets uitbetaalt.
  • Als u als overlever van kanker een uitvaartverzekering afsluit, zult u wellicht geconfronteerd worden met bijpremies of uitsluitingen.