Verzekeringen: auto & vervoer

Elke persoon die een gemotoriseerd voertuig in het wegverkeer gebruikt, is verplicht zijn aansprakelijkheid voor zijn voertuig te verzekeren. Dit geldt dus niet enkel voor auto’s maar ook voor elektrische rolstoelen of scooters waarmee iemand de weg opgaat. Voor de elektrische fiets is dit niet nodig, zolang er enkel trapondersteuning geboden wordt en de fiets niet autonoom kan rijden. Raadpleeg bij twijfel uw verzekeraar of tussenpersoon.

Deze verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een voertuig. U bent verzekerd bij materiële schade en/of lichamelijke schade, toegebracht aan derden. U kunt het voertuig bijkomend laten verzekeren. Zo dekt u schade aan uw eigen voertuig, waarvoor u zelf verantwoordelijk bent alsook andere schade, zoals bij diefstal of ruitbreuk. 

Mogelijke problemen

  • Verzekeringsmaatschappijen weigeren soms een polis af te sluiten wegens een (chronische) ziekte of handicap. Mensen met een hersentumor bijvoorbeeld wordt vaak een autoverzekering geweigerd wegens het risico op een epilepsieaanval. Dat kan in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn (de verzekeraar moet dan wel altijd een redelijke en objectieve motivering geven), maar een meer gedifferentieerde benadering is toch nodig. Raadpleeg daarom bij twijfel uw behandelend specialist. Als hij van oordeel is dat het beter is dat u (misschien tijdelijk) niet meer met de auto rijdt, kan de weigering van de verzekeringsmaatschappij te rechtvaardigen zijn. Maar het mag in ieder geval geen algemene regel zijn dat mensen met een hersentumor geen autoverzekering kunnen krijgen.
  • Sommige kankerbehandelingen kunnen functionele beperkingen veroorzaken. Denken we bijvoorbeeld aan de amputatie van een been. Het kan dat uw arts u dan doorverwijst naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA). Het CARA evalueert de rijgeschiktheid van de kandidaten met verminderde functionele vaardigheden. Het CARA kan rijgeschiktheidsattesten afleveren. Op basis van dit attest zal de dienst rijbewijzen van uw gemeente u een aangepast rijbewijs bezorgen. Het CARA kan ook bekijken of er aan uw auto bepaalde aanpassingen nodig zijn om uw auto veilig te kunnen besturen: tel. 02 244 15 52, cara@vias.be
  • Laat u een aanpassing aan uw wagen uitvoeren? Meld dit dan aan uw autoverzekeraar. Ook als u een aangepast rijbewijs krijgt, meldt u dit het best aan uw autoverzekeraar.
  • Bepaalde geneesmiddelen die mensen met kanker innemen, kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is aan te raden hier rekening mee te houden als u een wagen bestuurt. Bij twijfel raadpleegt u het best uw arts. Hij of zij kan u eventueel een schriftelijk attest bezorgen dat uw rijvaardigheid bevestigt.

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.