Het bevolkingsonderzoek gebeurt om de twee jaar bij alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. U kunt een screeningsmammografie laten nemen vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 jaar wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 jaar wordt.

Krijg ik automatisch een afspraak voor een screeningsmammografie of vraag ik dat aan mijn (huis)arts?

U kunt kiezen als u tussen 50 en 69 bent:

  1. Vraag uw huisarts of gynaecoloog om informatie en een doorverwijzing.
    Hij kan u een screeningsmammografie voorschrijven. Op het voorschrift dat u van de arts krijgt, moet wel letterlijk de term 'screeningsmammografie' staan, anders krijgt u een gewone mammografie (die niet gratis is). Met een voorschrift voor screeningsmammografie kan geen ander borstonderzoek (bijvoorbeeld echografie) worden aangevraagd.
  2. Wacht op de uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing.
    U hoeft zich niet ongerust te maken als u ze niet meteen ontvangt. U beslist zelf of u op de uitnodiging ingaat of niet. De uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. In de uitnodiging wordt een afspraak voorgesteld in een mammografische eenheid, met vermelding van datum en uur.

Ik heb minder dan twee jaar geleden een mammografie laten nemen en ik krijg toch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek

In dit geval is het nog te vroeg om u opnieuw te laten onderzoeken. Laat het weten aan het Centrum voor Kankeropsporing. U kunt dit doen op het telefoonnummer dat op de uitnodiging vermeld staat: 0800 60 160.

Ik ben in behandeling voor borstkanker en ik heb toch een uitnodiging gekregen voor het bevolkingsonderzoek gekregen

Wie borstkanker heeft of gehad heeft, volgt het advies van haar behandelend arts, die op geregelde tijdstippen een mammografie zal aanraden. Deze vrouwen vallen buiten de borstkankerscreening, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Ze worden dan 10 jaar lang niet in het uitnodigingsregister opgenomen. Vrouwen met borstkanker die toch uitgenodigd worden, brengen het beste het Centrum voor Kankeropsporing hiervan op de hoogte, opdat zij bij een volgende ronde niet meer uitgenodigd worden. Het gratis telefoonnummer van het Centrum staat vermeld op de uitnodiging: 0800 60 160.

Waar moet ik naartoe voor de screeningsmammografie?

  • Naar een mammografische eenheid. Dat is een radiologische dienst die door de Vlaamse overheid erkend is om een screeningsmammografie te laten doen (voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar). Uw huisarts of gynaecoloog heeft hiervan een lijst en zal u naar een erkende radioloog doorverwijzen.
  • Wacht u de rechtstreekse uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing af, dan staat op de brief waar en wanneer u verwacht wordt. Past de voorgestelde afspraak niet of wilt u liever naar een andere mammografische eenheid gaan, dan kunt u een nieuwe afspraak maken op het gratis nummer 0800 60 160.
  • In bepaalde regio's in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant komt een rondrijdende mammografische eenheid langs: de mammobiel.

Ken ik onmiddellijk het resultaat van de screeningsmammografie?

Neen, de radioloog bij wie de foto's genomen zijn, beoordeelt ze als eerste. Nadien gaan de foto's naar het Centrum voor Kankeropsporing. Daar beoordeelt een tweede en eventueel een derde radioloog uw foto's. De verschillende radiologen doen dit onafhankelijk van elkaar. Deze werkwijze geeft meer zekerheid. Als u al eerder hebt meegedaan met het onderzoek, vergelijken ze de nieuwe röntgenfoto's met die van de vorige keer, zo kan men makkelijker verschillen opsporen. Dat maakt dat het drie weken kan duren voordat u en uw arts bericht krijgen over het resultaat van het onderzoek.
Uw huisarts ontvangt altijd de uitslag.

Worden mijn gegevens van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker ergens bijgehouden en gebruikt?

De röntgenfoto’s van de screeningsmammografie worden bewaard om bij een volgende mammografie als vergelijkingspunt te dienen.

Uw andere gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek goed te kunnen opvolgen en permanent te evalueren, en ook voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden resultaten van eventuele vervolgonderzoeken opgevraagd bij uw behandelend arts en de Stichting Kankerregister, de instelling die (anoniem) gegevens over kanker verzamelt en registreert. U kunt weigeren dat die bijkomende gegevens worden opgevraagd. Uw weigering heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorg die u krijgt.

De verzameling en verwerking van al deze gegevens gebeurt onder toezicht van een arts en valt onder het medisch beroepsgeheim. Ook de regels van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden nageleefd.