U zorgt vrijwillig voor een ander?

Zorgt u op de een of andere manier voor een familielid, vriend of kennis die tijdelijk of blijvend hulp nodig heeft? Dan bent u een ‘mantelzorger’.

Bijna één op de tien Belgen zorgt voor een naaste die tijdelijk of blijvend hulp nodig heeft. Eén van hen is Gitta, zij zorgt voor haar moeder met Alzheimer. Bekijk het filmpje van De Voorzorg Antwerpen.

En u bent niet alleen: bijna één op de tien Belgen, of ongeveer 860.000 personen, is mantelzorger. Vrouwen zorgen vaker (11%) dan mannen (8%). 

Die zorg voor een ander kan van alles inhouden: fysieke verzorging thuis, de zieke naar het ziekenhuis brengen, mee op consultatie gaan, eten geven, extra huishoudelijk werk verrichten, met zorgverleners overleggen, behandelingen en medicijnen (helpen) toedienen, professionele hulp zoeken en  zorgverlening aan huis regelen, er zijn voor de patiënt als die het emotioneel moeilijk heeft, de patiënt ondersteunen bij sociale activiteiten, de financiën beheren, winkelen, eten maken, …

Zorg voor een kankerpatiënt

Foto KotK/Filip Claessens, Leven 71, juli 2016 'Wat zwaar weegt, is de emotionele en mentale druk. De angst of het allemaal wel goed komt. De eenzaamheid, omdat de ander zich van je afsluit en jij jezelf wegcijfert. Het schuldgevoel als je toch even tijd voor jezelf neemt.' Nicole Van Geel

Ook heel veel partners en familieleden van mensen met kanker zijn op een bepaald moment ‘mantelzorger’: ze zorgen voor alles waarbij de zieke persoon met kanker hulp nodig heeft.

Dat kan emotioneel behoorlijk belastend zijn: u krijgt er nieuwe taken bij, uw relatie verandert, net als de verhoudingen in het gezin. Uw sociale leven ondergaat wellicht ook ingrijpende wijzigingen, zeker als de patiënt chronisch zorgbehoevend wordt.

Als mama, papa, broer of zus zorg nodig hebben

Naar schatting 20.000 tot 40.000 Vlaamse kinderen heeft een ouder, broer of zus met nood aan buitengewone zorg. Bekijk hier het filmpje over en voor jongeren die zorgen, van het kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving.

Bent u jong en is er iemand in uw huis lang ziek? Dat betekent dat u thuis waarschijnlijk vaak mee helpt of zelfs zorgt voor uw zieke familielid. U bent niet alleen: tussen de 20.000 en de 40.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen groeien op in een gezin met een ouder die ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft.

  • Bekijk hiernaast het filmpje 'Mijn mama of papa heeft zorg nodig', gemaakt voor en met tieners die zorgen