Tweedekansonderwijs

Tweedekansonderwijs (TKO) richt zich tot volwassenen die door tal van redenen hun diploma secundair onderwijs niet behaald hebben via het leerplichtonderwijs. Via het TKO kunnen deze volwassenen een diploma secundair onderwijs behalen, identiek aan dat van het leerplichtonderwijs, hetzij op ASO-niveau, hetzij via algemeen aanvullende vorming in combinatie met een beroeps- of technische opleiding.

Foto ID/ Patrick De Roo

In het tweedekansonderwijs binnen de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) biedt de interne pedagogische begeleidingsdienst ondersteuning en zorg aan. Opleidingscoördinatoren en zorgcoördinatoren staan de studenten bij doorheen hun hele studietraject. Wordt u geconfronteerd met chronische ziekteproblemen die het regelmatig les volgen kunnen verhinderen? Meld dit dan aan de interne pedagogische begeleidingsdienst van uw tweedekansonderwijsinstelling.

Wie een ernstige ziekte heeft, kan op basis van een attest een zorgpaspoort krijgen. Dit betekent dat er aangepaste maatregelen mogelijk zijn voor het volgen van de lessen en het afleggen van toetsen.

Richt u voor meer informatie tot de interne pedagogische begeleidingsdienst van uw onderwijsinstelling of tot het Vlaams departement Onderwijs en Vorming.