Een overzicht van de tussenkomsten van het ziekenfonds bij een laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd). Bekijk ook het volledige overzicht van sociale voorzieningen voor kankerpatiënten.

Canule

De terugbetaling van de canule is verschillend naargelang het materiaal waaruit ze vervaardigd is. In het overzicht hieronder staat tussen haakjes het nomenclatuurnummer van het RIZIV, gevolgd door de kostprijs en hoeveel keer dit bedrag terugbetaald wordt.

  • Tracheacanule met distale of proximale extensie, accessoires inbegrepen (715175-715186): 61,99 euro (persoonlijk aandeel: 20,66 euro), maximum vier keer per kalenderjaar terugbetaald
  • Eén of verschillende canule(s) in synthetisch materiaal van dezelfde lengte, accessoires inbegrepen, onafhankelijk van de plaatsingstechniek, geheel van het materiaal U 90 (715201): 69,74 euro (persoonlijk aandeel: 23,24 euro), maximum twee keer per hospitalisatie terugbetaald

  • Tracheacanule zonder distale of proximale extensie: met of zonder ballon, gevensterd of niet, gewapend of niet, accessoires inbegrepen (interne canule, borstel, obturator, stop), per stuk U 45 (715212): 34,78 euro (persoonlijk aandeel: 11,62 euro), maximum vier maal per kalenderjaar terugbetaald

  • Tracheacanule in zilver (715234-715245): 232,47 euro (persoonlijk aandeel: 77,48 euro), max. een keer per kalenderjaar terugbetaald

Aerosoltoestel

Geen tussenkomst door het RIZIV bij aankoop of huur van een aerosoltoestel.
Aankoopprijs: vanaf 189,48 euro.
Huurprijs: ziekenfonds, thuiszorgwinkel of apotheek kunnen hierover informatie verstrekken.

Aspiratietoestel

Te huur of te koop (vanaf 700 euro) bij de thuiszorgwinkel van het ziekenfonds.

Spreekapparaat

Ingeplante spraakprothese (Provox)

Een spraakprothese Provox (nomenclatuur 685591) kost 192,11 euro. Tussenkomst ziekenfonds: 192,11 euro. Vergoeding is enkel mogelijk als de spraakprothese door de ziekenhuisapotheker aan de patiënt werd afgeleverd. Vernieuwingstermijn: de vergoeding is maximaal vijf maal per kalenderjaar mogelijk.

De Provox-stemprothese is eenvoudig in gebruik en vervaardigd uit siliconen. De prothese is bedoeld voor spraakherstel na totale laryngectomie. In principe wordt eerst geprobeerd slokdarmspraak aan te leren. In twee gevallen wordt toch een stemprothese geplaatst: bij patiënten die onvoldoende de slokdarm beheersen om te communiceren en bij patiënten die om beroepsredenen veel moeten spreken. Slokdarmspraak is erg vermoeiend en een stemprothese kan dan een hulpmiddel zijn, bijv. tijdens toespraken of vergaderingen.

Tussenkomst voor hulpmiddelen
De volgende patiënten kunnen een tussenkomst krijgen voor een spraakprothese van het type Provox: patiënten die een laryngectomie ondergaan hebben en waarbij het aanleren van slokdarmspraak niet aangewezen of onmogelijk is.
Voor een forfait van 90 filters (nomenclatuur 685635) voor een spraakprothese wordt 120,12 euro terugbetaald. Een dergelijk forfait kan maximaal vijf maal per kalenderjaar vergoed worden.

Elektronische kunstlarynx (Servox)

Een kunstlarynx van het elektronische type Servox (nomenclatuur 771.632 ) kost 860 euro - maximumterugbetaling 855,23 euro. Spreekapparaten van het type Servox zijn te koop bij de firma Lapperre (Stationstraat 22, 1702 Groot-Bijgaarden - Telefoon: 02 466 91 00).
Het voorschrift moet opgemaakt zijn door een neus-keel-oorarts en moet de volgende inlichtingen bevatten:

  • datum van laryngectomie;
  • resultaat van het aanleren van spraakrevalidatie of de redenen waarom spraakrevalidatie niet heeft plaatsgehad;
  • meest geschikte type voor de patiënt.

Tussenkomst
Patiënten die een laryngectomie ondergaan hebben en waarbij het aanleren van slokdarmspraak niet aangewezen of onmogelijk is, hebben recht op een terugbetaling voor de elektronische kunstlarynx (type Servox) als nog aan enkele extra voorwaarden voldaan is:

  • ze hervatten hun werk of zetten hun werk voort,
  • de operatie is meer dan drie jaar geleden gebeurd.

Befje

Dit is een minislabbetje om de stoma te beschermen. De gewone witte is te koop bij de lotgenotengroepen voor larynxpatiënten  en in het ziekenhuis. Er is geen tussenkomst van het ziekenfonds. 

Logopedie

Voor een individuele revalidatiezitting logopedie van ten minste 30 minuten (nomenclatuur 725314 tot 725384) bedraagt het honorarium 22,05 euro (op 1 januari 2014). De tussenkomst is 16,54 euro voor gewone rechthebbenden en 19,85 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.