Tips voor als een collega met kanker na ziekteverlof opnieuw komt werken

Een van uw collega's komt na een periode van ziekteverlof weer werken. Wat kunt u doen om te helpen? Hoe kunt u hem een hart onder de riem steken? Wat betekent dat voor de taakverdeling op het werk? We geven u enkele tips.

Foto iStock
  • Gelukkig kunnen steeds meer mensen na hun kankerbehandeling hun werk weer oppakken. Al gaat dit niet vanzelf. Een goede communicatie tussen werkgever en werknemer is essentieel voor een succesvolle werkhervatting. Maak mee werk van die communicatie.
  • Verwelkom uw teruggekeerde collega met een attentie op zijn of haar werkplek om te laten zien dat u hem of haar gemist hebt.
  • Vraag aan uw collega hoe het met hem/haar op dat moment gaat. Tips voor als u een gesprek begint.
  • Bereid de terugkeer van uw collega voor met zijn of haar leidinggevende. Vermijd een onoverzichtelijke berg werk!
  • Hervat uw collega het werk geleidelijk aan (progressieve werkhervatting)? Stem de hoeveelheid werk af op het aantal uren dat uw collega werkt. Overlaad uw collega niet met taken die hij of zij onmogelijk binnen het afgesproken arbeidsregime rond kan krijgen.
  • Door de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling is het soms nodig om het takenpakket of de praktische organisatie van het werk (keuze vervoer, spreiding werkuren, aandeel thuiswerk, beschikbaarheid voor opdrachten in het buitenland, gebruik technische hulpmiddelen …) aan te passen. Respecteer de afspraken die uw collega daarover maakt met zijn leidinggevende, met de hr-dienst/verantwoordelijke en met de arbeidsgeneesheer.
  • Iemand die in behandeling is geweest voor kanker, maakt goede en minder goede dagen mee. Toon begrip als uw collega fysiek of emotioneel een minder goede dag heeft.
  • Ook als de collega de behandelingen achter de rug heeft en weer volledig aan het werk is, kan de ziekte een rol blijven spelen in zijn of haar leven. De angst om te hervallen, kan nog lang voor onzekerheid en spanningen zorgen. Toon daarvoor begrip.
  • Veel mensen die kanker hebben gehad, blijven jaren onder controle. Die controles kunnen stress oproepen en tijdelijk het functioneren van uw collega beïnvloeden. Toon daarvoor begrip.
  • Sommige bijwerkingen van een kankerbehandeling blijven heel lang aanslepen. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen, slaapstoornissen en psychische klachten. Probeer hiermee rekening te houden bij het verdelen van werk en het maken van afspraken.