Tips voor als een collega met kanker blijft werken tijdens de behandeling

Een van uw collega's heeft kanker, maar blijft werken. Wat betekent dat? Hoe kunt u hem een hart onder de riem steken? Wat betekent dat voor de taakverdeling op het werk? We geven u enkele tips.

 

Foto iStock
  • Werken met kanker kan en mag. Het werk kan immers zekerheid en stabiliteit bieden omdat het iets vertrouwds is en deel uitmaakt van het ‘gewone’ leven. Respecteer de keuze van uw collega om te blijven werken, ook al zou u misschien zelf een andere keuze maken.
  • Werken bij kanker vergroot de kwaliteit van leven. Aan het werk blijven, laat uw collega toe om in een vertrouwde omgeving in contact te blijven met anderen. Onderschat niet wat dit voor uw collega kan betekenen.
  • Soms spelen financiële redenen mee waarom iemand tijdens de behandeling blijft werken. Toon daarvoor begrip.
  • Uw collega moet voor consultaties, onderzoeken en behandelingen wellicht regelmatig naar het ziekenhuis. Probeer bij het maken van werkafspraken in de mate van het mogelijke rekening te houden met de ziekenhuisafspraken van uw collega.
  • Door de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling is het soms nodig om het takenpakket of de praktische organisatie van het werk (keuze vervoer, spreiding werkuren, aandeel thuiswerk, beschikbaarheid voor opdrachten in het buitenland, gebruik technische hulpmiddelen …) tijdelijk aan te passen. Respecteer de afspraken die uw collega daarover maakt met zijn leidinggevende, met de hr-dienst/verantwoordelijke en met de arbeidsgeneesheer.
  • Betrek uw collega met kanker bij de projecten en plannen die hij of zij normaal gezien mee opvolgt. Laat uw collega zelf aangeven hoe ver zijn of haar betrokkenheid kan reiken.
  • Neem niet zomaar taken over van  uw collega met kanker, hoe goed bedoeld dat ook is. Vraag aan uw collega waarmee u hem of haar het beste kunt helpen. Neem ook nooit taken van iemand over zonder dit eerst te bespreken met zijn of haar leidinggevende en met uw eigen leidinggevende.
  • Iemand die in behandeling is voor kanker, maakt goede en minder goede dagen mee. Toon begrip als uw collega fysiek of emotioneel een minder goede dag heeft.
  • Soms wil een zieke collega het op zijn werk niet (te veel) over zijn ziekte hebben. U kunt dan toch uw belangstelling tonen door bijvoorbeeld te zeggen ‘Ik wil je graag vragen hoe het met je gaat, maar vind je dat nu een geschikt moment?’.
  • Wees u ervan bewust dat emoties niet altijd hetzelfde zijn. Dat kan het soms moeilijk maken om elkaar te begrijpen. Het kan zijn dat u erg ontdaan bent, terwijl uw zieke collega er juist tegenaan wil. Of dat u vol hoop bent, terwijl uw zieke collega op dat moment vooral erg verdrietig is.