Wie kan tijdelijk de zorg voor een kankerpatiënt overnemen, zodat u ook eens voor uzelf kun zorgen en de zorg voor de ander beter kunt volhouden? U vraagt daarvoor ongetwijfeld de steun van familie, buren of vrienden. Maar er is meer: u kunt hulp krijgen van vrijwilligers (voor oppashulp bijvoorbeeld) of de zorg tijdelijk helemaal laten overnemen. 

Deze zorg aan een zorgbehoevende om de mantelzorger te ontlasten, heet ook wel ‘respijtzorg’, omdat de mantelzorger even respijt krijgt. Lees hier meer over alle mogelijkheden: thuis, tijdelijke opvang buitenhuis of op vakantie met een zieke.

Tijdelijke opvang buitenhuis

Foto KotK/Filip Claessens, Leven 67, juli 2015 'De sociaal assistente van het ziekenhuis stelde voor om eens naar het Heidehuis te gaan. Na een bezoek met mijn dochter wou ik het wel eens proberen. Het beviel me en sindsdien ben ik hier elke dinsdag. Ik kan mij hier echt goed ontspannen.' Linda

Buitenshuis kunnen mensen met kanker terecht in

Bekijk hier het overzicht van diensten voor revalidatie en tijdelijke opvang

Neem contact op met uw ziekenfonds om meer te weten te komen over de mogelijke tegemoetkomingen voor tijdelijke opvang buitenshuis, oppashulp en vakantiemogelijkheden. 

Thuis

Voor dag- en nachtopvang thuis kunt u een beroep doen op oppashulp of nachtzorg voor chronisch zieken of mensen in een palliatieve situatie. Die oppas gebeurt soms door vrijwilligers, soms door verzorgenden. Er is ook Kidsokee, een speciale dienst voor oppas voor de kinderen van ouders die kanker hebben.

Lees hier meer over deze diensten voor oppashulp

Op vakantie met een zieke