Taalbijstand in de zorg voor anderstaligen

Een goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is van uitermate groot belang. De hulpverlening kan evenwel fel bemoeilijkt worden wanneer de patiënt een andere taal spreekt en/of een andere culturele achtergrond heeft. Daarom bestaan er diensten voor taalbijstand of taalondersteuning zoals interculturele bemiddeling en sociaal tolken.

Interculturele bemiddeling

Consultatie intercultureel bemiddelaar

Een intercultureel bemiddelaar heeft als taak de communicatie te verbeteren tussen hulpverleners en patiënten met een migratieachtergrond en hun familie (en ook bij doven en slechthorenden die zich uitdrukken in gebarentaal). Het gaat dan over zowel taal als over barrières of zelfs spanningen die volgen uit een andere socioculturele achtergrond van de patiënt.

In heel wat ziekenhuizen kunnen patiënten face to face een beroep doen op een intercultureel bemiddelaar. Bekijk de lijst van ziekenhuizen met interculturele bemiddeling, in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Interculturele bemiddeling op afstand (via videoconferentie)

Ook in een ziekenhuis zonder intercultureel bemiddelaar kunnen patiënten met een migratieachtergrond geholpen worden. Alle ziekenhuizen kunnen namelijk gratis een beroep doen op de dienstverlening ‘interculturele bemiddeling op afstand’. Hierbij worden de zorgverlener en de patiënt in hun gesprek bijgestaan door een intercultureel bemiddelaar via videoconferentie (via een gepersonaliseerde planningstool kan de zorgverlener hiervoor rechtstreeks een bemiddelaar oproepen of een afspraak maken voor een later tijdstip).
Bekijk de lijst met beschikbare talen vanuit en naar het Nederlands.

Sociale tolkendiensten

Is er geen interculturele bemiddelaar beschikbaar, ook niet op afstand, dan kunnen patiënten eventueel gebruikmaken van een sociaal tolkendienst. Belangrijk hierbij is wel dat sociaal tolken niet bemiddelen maar zich enkel beperken tot het neutraal en getrouw omzetten van mondelinge boodschappen.
Bekijk het aanbod van sociaal tolken in Vlaanderen en Brussel, met ook meer info over wat sociaal tolken inhoudt.