Straling en schadelijke stoffen

Blootstelling aan straling en aan schadelijke stoffen kan uw risico op kanker beïnvloeden. In welke situaties is het aangewezen om blootstelling aan die stoffen en stralen te vermijden? Hoe kunt u zich ertegen beschermen? We lichten kort enkele voorbeelden toe, zonder volledigheid te willen nastreven. De schadelijkheid van roken en meeroken, alcohol, voeding en zonnen behandelen we op aparte pagina's.

Man telefoneert met smartphone

Gsm-straling en andere draadloze toepassingen

Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico’s (waaronder het risico op bepaalde soorten kanker) bij langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm niet uitgesloten worden. Daarom raden experts aan om de blootstelling aan straling door de gsm uit voorzorg te beperken, zeker bij kinderen onder de 12 jaar.

CT-scanner

Radioactieve straling (ioniserende straling)

Sommige straling heeft genoeg energie om het erfelijk materiaal (DNA) in lichaamscellen te beschadigen. Dat kan leiden tot een ongecontroleerde celdeling en dus tot kanker. We noemen deze straling ioniserende straling.

Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Hormoonverstorende stoffen

Hormoonverstorende stoffen (ook hormoononontregelaars (HO), hormoonverstoorders of in het Engels endocrine disrupting compounds (EDC) genoemd) zijn chemische stoffen die lijken op natuurlijke hormonen. Ze worden niet door het menselijk lichaam aangemaakt maar beïnvloeden wel de werking ons hormoonsysteem/endocrien systeem. 

Asbesthoudende golfplaten

Asbest

Asbest bestaat uit heel fijne vezels. Deze kunnen bij inademing in de longen achterblijven en vanuit het longweefsel in het longvlies terechtkomen. Hieruit kan onder andere mesothelioom (ook wel longvlieskanker of asbestkanker genoemd) ontstaan. Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt, omdat er dan vezels kunnen vrijkomen.

Uitlaatpijp auto

Fijn stof

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie classificeert luchtvervuiling, en meer specifiek ook fijn stof, als kankerverwekkend. Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt onder meer de kans op longkanker

Man zaagt hout met cirkelzaag

Houtstof

Langdurige blootstelling aan houtstof kan kanker veroorzaken in de neusholten of in de neusbijholten (de sinussen). Aan al wie gedurende lange tijd in contact komen met houtstof (schrijnwerkers, houtbewerkers, meubelmakers ...), wordt aangeraden om zich preventief te beschermen.