Sociale voorzieningen: Vlaamse sociale bescherming

Mensen die in Vlaanderen wonen en veel zorg nodig hebben, kunnen financiële steun krijgen via de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor personen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Voor wie is de Vlaamse sociale bescherming?

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht om elk jaar aan een erkende zorgkas een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Wie in Brussel woont, kan vrijwillig aansluiten bij een van de zes zorgkassen in Vlaanderen. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger Vlaamse zorgverzekering) is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Ze biedt mensen die zwaar zorgbehoevend zijn een maandelijks budget als vergoeding van niet-medische zorgkosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Het geld kan ook worden gebruikt om de kosten voor mantelzorgers te vergoeden.

Ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar (die nog geen zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming betalen) kunnen een aanvraag voor een zorgbudget indienen bij hun zorgkas.

Zorgbudget voor personen met een handicap

Ook het zorgbudget voor personen met een handicap (vroeger het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap) is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Het is bedoeld voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) heeft als doel het welzijn te versterken van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.