Sociale voorzieningen: Tegemoetkomingen gemeente, OCMW, provincie

Een overzicht van de tegemoetkomingen van gemeente, OCMW en provincie. Bekijk ook het volledige overzicht van sociale voorzieningen voor kankerpatiënten.

Gemeente/stad

Bij de gemeente of stad kunt u terecht bij de sociale dienst, het OCMW of het Sociaal Huis. Informeer bij hen hoe u bepaalde diensten of tegemoetkomingen aanvraagt zoals een parkeerkaart, pensioen, een mantelzorgpremie, andere sociale voorzieningen (bijvoorbeeld gratis vuilniszakken, een vermindering van milieutaks of een tegemoetkoming in de afvalkosten voor wie incontinent is of een stoma heeft), poetshulp, een personenalarm enz …

OCMW

Het OCMW staat in voor het leefloon, budgetbeheer, thuiszorgdiensten, mindermobielencentrale, dienstencentra … en heeft eigen instellingen zoals rusthuizen of ziekenhuizen. Het OCMW kan dus ook financiële hulp bieden op terreinen waar het leefloon ontoereikend of niet van toepassing is, bijv. bij hoogoplopende medische onkosten of een te dure continue medische behandeling.

Sommige OCMW’s hanteren de inkomensgrens van het leefloon als grens om financiële hulp te overwegen. Maar de medische kosten kunnen echter zodanig uit verhouding zijn met het inkomen, dat gewone bescheiden inkomens dat niet kunnen dragen. Iedereen heeft het recht op een financieel onderzoek waarbij de medische kost wordt bekeken in verhouding tot het (beperkt) inkomen.

Een aanvraag indienen kan bij het OCMW van uw woonplaats. Net als bij het leefloon is het OCMW verplicht om de vraag schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden.

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is een gezamenlijk loket of samenwerkingsverband tussen de sociale dienst van een gemeente of stad, het OCMW én andere hulpverleningsdiensten van de eerste lijn in diezelfde gemeente of stad die mensen met kanker wegwijs kunnen maken in het aanbod en helpen zoeken waar hij/zij het beste terecht kan met vragen. Heel wat gemeenten hebben reeds een sociaal huis of werken volop aan de uitbouw ervan.

Provincies

Enkele provincies reiken een begeleiderspas uit aan mensen met een handicap. Wanneer u met die pas deelneemt aan bepaalde activiteiten, dan mag een begeleider gratis mee: