Sociale voorzieningen: Personen met een beperkt inkomen

Een overzicht van maatregelen voor personen met een beperkt inkomen: verhoogde tegemoetkoming, derdebetalersregeling en de betaling van medische kosten van niet-Belgen.

Verhoogde tegemoetkoming (VT)

Klever van het ziekenfonds, met code voor verhoogde tegemoetkoming Hoe weet u of u de verhoogde tegemoetkoming hebt? Kijk op een klever van uw ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. De kleur van de klever verschilt per ziekenfonds.

Sommige patiënten hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde tegemoetkoming (vaak wordt ook de afkorting 'VT' gebruikt). Het gaat dan om een hogere terugbetaling van consultaties, goedkopere geneesmiddelen, lagere kosten bij een ziekenhuisopname en enkele andere voordelen zoals sociale tarieven voor gas, elektriciteit, openbaar vervoer enz. Bij het RIZIV leest u meer over de verhoogde tegemoetkoming

Hoe weet u of u de verhoogde tegemoetkoming hebt? Kijk op een klever van uw ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

Ter informatie: het Omniostatuut bestaat niet meer, dat werd eind 2013 geïntegreerd in de nieuwe regeling voor de verhoogde tegemoetkoming.

Sociale derdebetalersregeling

Patiënten die (tijdelijk) financieel en/of sociaal minder krachtig zijn, kunnen vragen om voor een huisartsconsultatie enkel het remgeld te moeten betalen. Deze regeling noemen we de derdebetalersregeling.

Wie een verhoogde tegemoetkoming geniet, moet daarvoor enkel een klevertje van zijn ziekenfonds afgeven aan zijn huisarts. 

Medische kosten voor niet-Belgen

Wie of welke instantie kan de medische kosten van niet-Belgen in ons land betalen? Het is niet altijd eenvoudig die vraag te beantwoorden.