Sociale voorzieningen: kinderen en jongeren met kanker

Een overzicht van de sociale voorzieningen voor kinderen en jongeren met kanker.

Ondersteuning om naar school te gaan en te studeren

Het is belangrijk dat zieke kinderen niet te veel achterop raken met de leerstof als ze lange tijd niet naar school kunnen of als ze geregeld afwezig zijn. Voor zieke kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs is er in Vlaanderen een wettelijke regeling, via onderwijs aan huis of de ziekenhuisscholen. Voor het hoger onderwijs zijn er geen wettelijke regelingen; hier hangt het af van de instellingen zelf.

Financiële, praktische en psychologische ondersteuning

Ondersteuning in het ziekenhuis

Kinderen met kanker worden in Vlaanderen en Brussel behandeld in het UZ Antwerpen, UZ Brussel, UZ Gent of UZ Leuven. Op de afdeling kinderoncologie krijgen ze de best mogelijke medische zorg en andere omkadering.

Kinderen met kanker en hun familie worden op de afdeling kinderoncologie begeleid door een kinderpsycholoog.

De sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker van de afdeling kinderoncologie biedt emotionele ondersteuning en zoekt mee naar oplossingen voor organisatorische of financiële problemen.

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker ondersteunt met diverse initiatieven gezinnen met een kind met kanker. Zit u met een vraag of een probleem? Dan kunt u terecht bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Gezinnen die door de hoge ziekenhuiskosten met financiële problemen kampen, kunnen via hun ziekenhuis financiële steun van het Kankerfonds aanvragen.

Kinderkankerfonds

Hulp voor gezinnen van kinderen en jongeren met kanker, gespecialiseerde thuiszorg voor ernstig zieke kinderen (Koester), opvang van broers en zussen in het UZ Gent tijdens de bezoekuren (deLIEving) … Meer info: website Kinderkankerfonds

KiKOV-Leuven

KiKOV-Leuven is de Kinderkanker Oudervereniging verbonden met UZ Gasthuisberg in Leuven. De vzw ondersteunt mensen met een kind met kanker en organiseert allerlei activiteiten (o.a. ontmoetingsdagen voor ouders, driedaagse voor adolescenten met kanker, familiedagen, muziektherapie …)

Kleine Prins

Vzw Kleine Prins (Kinderkankerfonds Limburg) biedt ondersteuning aan families met een kind met kanker, o.a. op financieel, emotioneel en praktisch vlak.

Vereniging, Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

Nederlandse vereniging, zie website VOKK

Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen

Make-A-Wish vervult de hartenwens van kinderen tussen 3 en 18 jaar die vechten tegen een levensbedreigende ziekte.

TUKI

TUKI wil ondersteuning bieden aan kinderen (en hun ouders) met een levensbedreigende ziekte, zowel administratief, financieel als emotioneel.

Cliniclowns België

Medi Clowns

Medi Clowns: clowns in het ziekenhuis. Vooral in Limburg, ook in Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Studio Nona

Studio Nona organiseert spelbegeleiding aan huis voor kinderen die wegens hun ziekte niet meer kunnen deelnemen aan het gewone leven. Een project van het Kinderkankerfonds in Gent. Info: info@kinderkankerfonds.be.

Talismanneke

De vzw Talismanneke organiseert projecten voor kinderen, zoals het snuiterhoekje (een aankleding van de kinderhoek in ziekenhuizen), een snuiterboom in Brussel, een personaliseerbaar zakboekje voor kinderen die een bijzonder iemand verloren door kanker ('Afscheid van grote boom'), een nachtwensjesautomaat enz.

Tejo

Tejo ('Therapeuten voor Jongeren') : laagdrempelige, gratis psychotherapeutische hulpverlening aan kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar. Maximaal 10 sessies, enkel gericht op therapeutische ondersteuning. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. 

 

Ondersteuning om op vakantie te gaan of om er even tussenuit te zijn

Een kankerbehandeling duurt lang en heeft een grote impact op het kind of de jongere en het gezin. Al die tijd kunnen kinderen en jongeren meestal niet met de school, jeugdbeweging, sportclub … op kamp of op uitstap wegens te groot infectiegevaar. Om de kinderen en jongeren toch even uit de ziekenhuissfeer te halen, bestaan er verschillende initiatieven.