Sociale voorzieningen: Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF)

Informatie over het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF).

Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de ziekteverzekering. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde noodzakelijke behandelingen geen terugbetaling krijgen.

Aanvragen moeten worden gericht aan de adviserend arts van het ziekenfonds, de beslissing ligt bij het RIZIV. Lees alles over de uitzonderlijke vergoeding van medische verstrekkingen door het BSF, de voorwaarden en hoe een aanvraag indienen.

Tenlasteneming bijkomende kosten voor kinderen met kanker

Er is een speciale regeling van het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) voor chronisch zieke kinderen (-19 jaar), o.a. voor kinderen die kanker hebben. Zodra de medische verstrekkingen en kosten waarvoor geen terugbetaling is, in één jaar tijd meer dan 650 euro bedragen, kan het BSF ze volledig ten laste nemen. Aangezien deze reglementering een aantal medisch-administratieve stappen en berekeningen veronderstelt, is het aanbevolen om advies in te winnen bij de sociale dienst van het ziekenhuis en/of bij het ziekenfonds.