Radon is een radioactief gas dat van nature vrijkomt uit de bodem en uit bepaalde bouwmaterialen. Bij onvoldoende ventilatie in huizen en langdurige blootstelling kan het longkanker veroorzaken. Vooral in passiefhuizen of lage-energiewoningen kan radon een probleem vormen. 

In België zijn naar schatting elk jaar ongeveer 470 gevallen van longkanker te wijten aan blootstelling aan radon in woningen. Dat is ongeveer 7 % van het totale jaarlijkse aantal longkankerslachtoffers in België. Radon is de op een na belangrijkste oorzaak van longkanker, na tabak. In Vlaanderen zijn er jaarlijks circa 220 slachtoffers. De meeste longkankers als gevolg van radon worden waargenomen bij rokers.  

Geologische factoren

Hoewel natuurlijk uranium – de bron van radon – in alle gesteenten aanwezig is, verschilt de concentratie naargelang het soort gesteente en van streek tot streek. Vooral in de Ardennen bevatten gesteenten doorgaans meer uranium.  

Behalve het soort gesteente bepaalt ook de bodem of radon al dan niet een gebouw kan binnendringen. Aangezien deze kenmerken ruimtelijk zeer sterk kunnen verschillen, lopen ook de radonconcentraties in gebouwen zeer sterk uiteen, zelfs in de risicozones. 

Wilt u meer weten over de radonconcentratie in uw gemeente, raadpleeg dan de interactieve kaart van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Bouwmaterialen

Radon kan ook in tal van bouwmaterialen aanwezig zijn: bakstenen, cement, natuursteen, gipsplaten die fosfor bevatten. Het radon in die materialen komt langzaam vrij. Wanneer een woning onvoldoende wordt geventileerd, kan dat leiden tot hoge radonconcentraties. 

Meten is weten

U kunt steeds nagaan of de radonconcentratie in uw woning hoog is. Wie de radonconcentratie in zijn woning te weten wil komen, kan dat doen met behulp van een radondectector. In de gemeenten die in risicozones liggen, organiseren de overheden campagnes waarbij alle inwoners worden geïnformeerd via het gemeenteblad. 

Wat kunt u zelf doen?

  • Zorg ervoor dat uw huis voldoende geventileerd is. Verlucht uw woning geregeld door de vensters gedurende een kwartier open te laten staan. 
  • Bij nieuwbouw: voorzie een luchtdichte vloerplaat. 

Meer gedetailleerde tips vindt u op de website van het FANC.