Radiotherapie bij borstkanker

Radiotherapie is een van de mogelijke behandelingen bij borstkanker. Bestraling kan kankercellen vernietigen die na een operatie nog in de borststreek of de klierstreken zijn achtergebleven.

Radiotherapie is een behandeling met ioniserende stralen die kankercellen doodt. De stralenbundel wordt precies gericht op de plaatsen waar zich nog tumorcellen bevinden of mogelijk na de operatie nog kunnen bevinden. De bestraling kan vanuit een bestralingstoestel worden toegediend (uitwendige bestraling) of van radioactief materiaal dat in het te bestralen volume wordt ingebracht (inwendige bestraling of brachytherapie). Bij borstkanker wordt meestal uitwendig bestraald. Het gebied dat moet worden bestraald, verschilt per stadium van de tumoruitbreiding en graad van kwaadaardigheid. Ook de bestralingsdosis en het bestralingsschema (het aantal bestralingen) variëren. De bestralingen op zich zijn pijnloos.

Bijwerkingen

De radiotherapeut-oncoloog zorgt ervoor dat de toegediende dosis en de bestralingsvelden zodanig worden gekozen dat er zo weinig mogelijk schade wordt berokkend aan gezonde weefsels en organen. Met moderne technieken probeert de radiotherapeut-oncoloog vooral de bestraalde volumes long en hart te sparen.

Toch heeft bestraling, afhankelijk van de dosis, ook invloed op de gezonde cellen in het bestraalde gebied. Daardoor kan de huid rood en gevoelig worden op de bestraalde plek. Vermoeidheid is een andere vaak voorkomende bijwerking tijdens de weken die volgen op de radiotherapie. Bestraling van de okselklierzone kan lymfoedeem veroorzaken.

Meer informatie