Professionele hulpverlening

Wanneer u getroffen wordt door kanker zal u behandeld worden door verscheidene professionele hulpverleners. Uw eerste contact zal normaal gezien via de huisarts verlopen, maar daarnaast staan, zowel in als buiten het ziekenhuis, heel wat mensen voor u klaar.

In het ziekenhuis

Gesprek dokter met patiënt
 • De medisch oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker.
 • De oncologisch chirurg: de specialist die vooral operaties uitvoert.
 • De radiotherapeut-oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker door bestraling. Niet elk ziekenhuis heeft echter een bestralingsafdeling. Voor radiotherapie moet u daarom mogelijk naar een ander ziekenhuis.
 • De orgaanspecialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloog, de hematoloog, de maag-darmspecialist, de longarts ...
 • De oncologisch verpleegkundige: is gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met kanker tijdens hun behandeling.
 • De verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie: een oncologisch verpleegkundige die gespecialiseerd is in een bepaald type kanker of bepaalde aspecten van kanker. Is voor de patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. Neemt, op bepaalde momenten of gedurende het hele traject, een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg, verpleegkundig coördinator oncologische zorg, verpleegkundig trajectbegeleider oncologie, begeleidingsverpleegkundige oncologie, borstverpleegkundige (voor mensen met borstkanker), prostaatverpleegkundige (voor mensen met prostaatkanker), stomaverpleegkundige (voor mensen met een stoma), verpleegkundig specialist hematologie (voor mensen met bloedkanker), verpleegkundig specialist digestieve oncologie (voor mensen met een kwaadaardig gezwel in het maag-darmstelsel), verpleegkundig consulent urologie-oncologie (voor mensen met een kwaadaardig gezwel in het urinewegstelsel) ... Infomeer in het (dag)ziekenhuis waar u in behandeling bent wie die functie op uw afdeling opneemt en bij wie u dus snel met al uw vragen terechtkunt.
 • De secretariaatsmedewerker: zorgt ervoor dat uw medisch dossier altijd ter beschikking is, dat alle nodige afspraken voor onderzoeken gemaakt worden ...
 • De psycholoog: kan emotionele steun bieden als u het moeilijk hebt.
 • De sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker: zij kunnen evenzeer emotionele steun bieden, en kunnen u ook helpen met organisatorische of financiële problemen.
 • De diëtist: kan u voedingsadvies geven dat speciaal gericht is op uw situatie.
 • Het revalidatieteam: kan u begeleiden, o.a. met een aangepast oncorevalidatieprogramma om uw fysieke conditie én uw levenskwaliteit te verbeteren.
 • Het palliatief supportteam: begeleidt patiënten van wie de levensprognose beperkt is en hun naasten, geeft advies over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning
 • De dienst zingeving en levensbeschouwing: focust op spirituele zorg, kan u helpen omgaan met levens- en/of geloofsvragen (deze dienst bestaat in sommige ziekenhuizen onder de naam ‘pastorale dienst’ of onder een andere naam).

Buiten het ziekenhuis