Professionele hulpverlening

Wanneer u getroffen wordt door kanker zal u behandeld worden door verscheidene professionele hulpverleners. Uw eerste contact zal normaal gezien via de huisarts verlopen, maar daarnaast staan, zowel in als buiten het ziekenhuis, heel wat mensen voor u klaar.

In het ziekenhuis

Gesprek dokter met patiënt
  • de medisch oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker;
  • de oncologisch chirurg: de specialist die vooral operaties uitvoert;
  • de radiotherapeut-oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker door bestraling. Niet elk ziekenhuis heeft echter een bestralingsafdeling. Voor radiotherapie moet u daarom mogelijk naar een ander ziekenhuis;
  • de orgaanspecialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloog, de hematoloog, de maag-darmspecialist, de longarts ... ;
  • de verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie: zorgt voor de dagelijkse ondersteuning tijdens de behandeling;
  • de secretaresse: zij zorgt ervoor dat uw medisch dossier altijd ter beschikking is, dat alle nodige afspraken voor onderzoeken gemaakt worden ...;
  • de psycholoog: kan emotionele steun bieden als u het moeilijk hebt;
  • de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker: zij kunnen evenzeer emotionele steun bieden, en kunnen u ook helpen met organisatorische of financiële problemen;
  • de diëtist of voedingsconsulent: die kan u voedingsadvies geven dat speciaal gericht is op uw situatie:
  • het revalidatieteam: kan u begeleiden, o.a. met een aangepast oncorevalidatieprogramma om uw fysieke conditie én uw levenskwaliteit te verbeteren

Buiten het ziekenhuis