Professionele hulpverlening

Wanneer u getroffen wordt door kanker zal u behandeld worden door verscheidene professionele hulpverleners. Uw eerste contact zal normaal gezien via de huisarts verlopen, maar daarnaast staan, zowel in als buiten het ziekenhuis, heel wat mensen voor u klaar.

In het ziekenhuis

Gesprek dokter met patiënt
  • de medisch oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker;
  • de oncologisch chirurg: de specialist die vooral operaties uitvoert;
  • de radiotherapeut-oncoloog: de arts gespecialiseerd in de behandeling van kanker door bestraling. Niet elk ziekenhuis heeft echter een bestralingsafdeling. Voor radiotherapie moet u daarom mogelijk naar een ander ziekenhuis;
  • de orgaanspecialist, bijvoorbeeld de gynaecoloog, de uroloog, de hematoloog, de maag-darmspecialist, de longarts ... ;
  • de verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie: zorgt voor de dagelijkse ondersteuning tijdens de behandeling;
  • de secretaresse: zij zorgt ervoor dat uw medisch dossier altijd ter beschikking is, dat alle nodige afspraken voor onderzoeken gemaakt worden ...;
  • de psycholoog: kan emotionele steun bieden als u het moeilijk hebt (Zodat patiënten even zouden kunnen ontsnappen aan de steriele omgeving van de behandelruimters hebben heel wat ziekenhuizen ook oncolounges ingericht, een rustige aparte ruimte met een gezellige, huiselijkere inrichting.);
  • de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker: zij kunnen evenzeer emotionele steun bieden, en kunnen u ook helpen met organisatorische of financiële problemen;
  • de diëtist of voedingsconsulent: die kan u voedingsadvies geven dat speciaal gericht is op uw situatie:
  • het revalidatieteam: kan u begeleiden, o.a. met een aangepast oncorevalidatieprogramma om uw fysieke conditie én uw levenskwaliteit te verbeteren

Buiten het ziekenhuis