Palliatieve zorg

Wie aan een ongeneeslijke aandoening lijdt, kan nood hebben aan palliatieve zorg.

Foto iStock

Palliatieve zorg maakt het lijden draaglijker, zorgt ervoor dat iemand zich beter voelt en meer kwaliteit van leven heeft, en dat de huidige en toekomstige zorg beter wordt gepland.

Palliatieve zorg kan - afhankelijk van iemands wensen en noden - bestaan uit medische of verpleegkundige zorg en ondersteuning van praktische, sociale, financiële, emotionele en existentiële/spirituele aard.

Lees er hier meer over: