Organisaties gespecialiseerd in palliatieve zorg of levenseindezorg

Voor palliatieve zorg of levenseindezorg kunt u in eerste instantie het best uw behandelend arts (huisarts of specialist) aanspreken, of de verpleegkundigen of directie van het woonzorgcentrum.

Foto Cyriel Van Weynsberghe / Vlaamse Ouderenraad

Gespecialiseerde organisaties zijn:

  • Het palliatief netwerk van uw regio (zoek hier het netwerk van uw regio). Bel of mail hen voor een vrijblijvend, verkennend gesprek. Zij vertellen u graag wat er allemaal nog mogelijk is.
  • De palliatieve netwerken worden ondersteund door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV), tel.: 02 255 30 40, info@palliatief.be. U vindt op de site van de FPZV o.a. informatie over bepaalde verschijnselen en aandoeningen in de terminale levensfase.
  • Leiflijn (Levenseinde Informatie Forum), initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen). Tel.: 078 151 155, e-mail: info@leif.be, website: www.leif.be.  
  • huizenvandeMens: organiseren infosessies over levenseinde en bieden o.a. steun bij levensvragen. Bekijk de huizenvandeMens in uw buurt
  • Recht op waardig sterven: voor vragen over het levenstestament, wilsverklaring inzake euthanasie, levenseinde en stervenshulp, al dan niet in de laatste levensfase. Tel.: 03 272 51 63, e-mail: info@rws.be, website: www.rws.be
  • Vonkel is een instaphuis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouwen. Tel.: 09 330 40 51, e-mail: welkom@vonkeleenluisterendhuis.be, website: www.vonkeleenluisterendhuis.be
  • Connfinity: gespecialiseerd in professionele bemiddeling van conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde, waardoor mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het definitieve afscheid. Tel.: 0495 24 14 65 (elke werkdag 9-18u), www.connfinity.be
  • De vzw Ambulance Wens België vervult de laatste wens van terminale patiënten, met vrijwilligers en een eigen ambulance. Tel. 0468 14 14 14, info@ambulancewens.be

Meer lezen over palliatieve zorg